Đại Tá Vũ Phi Hùng

- Sinh tháng 12 năm 1931 tại Hà Nội

- Nhập ngũ ngày 1-4-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 3

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 4 BĐQ

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 8 BĐQ

- Tham Mưu Trưởng SĐ106 BĐQ (tháng 4/1975)


Liên Đoàn 8 BĐQ được thành lập vào cuồi năm 1974, sau thời gian thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ, được đưa về Saigon với nhiệm vụ pḥng thủ ven đô. Liên Đoàn Trưởng là Đại Tá Vũ phi Hùng. Các Tiểu đoàn trưởng đều là những sĩ quan nhiều kinh nghiệm trong việc pḥng thủ ven đô, và chống trận địa pháo. Sau hai ngày lênh đênh trên mặt biện, tàu cập bến Tân Cảng, Liên Đoàn đưọc đoàn xe Quân vận đưa về hậu cứ là Trường Bộ Binh Thủ Đức cũ. Nhận được lệnh hành quân cuả Biệt Khu Thủ Đô xong là đơn vị phải vào vùng hành quân ngay trong ngày.

. . .

Các Liên Đoàn BĐQ rút từ vùng I và vùng II được tập trung tại Long B́nh tái trang bị và bổ xung quân số. Để đối phó với t́nh h́nh chiến sự, Bộ Tổng Tham Mưu quyết định thành lập hai Sư Đoàn BĐQ, lấy tên là Sư Đoàn 101 va 106 BĐQ. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 106 BĐQ đónbg tại trường đua Phú Thọ do Đại Tá Nguyễn văn Lộc làm Tư Lệnh, Đại Tá Cao văn Ủy làm Tư Lệnh Phó, Đại Tá Vũ phi Hùng Tham Mưu Trưởng. Trung Tá Chung thanh Ṭng được bổ nhiệm giữ chức vụ LĐT LD8 BĐQ thay thế Đại Tá Vũ phi Hùng.

Mọi nỗ lực về chính trị dể t́m giải pháp kết thúc cuộc chiến hầu như tuyệt vọng. Quân Bắc Việt càng ngày càng tiến gần Saigon. Thủ Đô yêu dấu cuả miền Nam bây giờ chỉ là ốc đảo đang từng giờ hấp hối, chờ đợi cơn sóng đỏ tràn đến nhận ch́m.

Trước khi Đại Tá Vũ phi Hùng rời Liên Đoàn, ông đă cùng chúng tôi bàn kế hoạch rút về Saigon khi cần thiết. Ba đường rút lui được đặt tên là Alpha, Bravo, và Charlie. T́nh h́nh chiến sự biến đổi từng giờ, nhưng kế hoạch bố pḥng cuả Liên Đoàn 8 BĐQ vẫn không thay đổi, nghiă là vẫn phân tán mỏng để tránh trận địa pháo, và chống xâm nhập. VC chỉ cần tập trung hai đại đội là cũng có thể đánh tan một Tiểu Đoàn cuả ta, mà ta không thể nào tiếp cứu nổi v́ đă dàn quân quá mỏng. Các cấp chỉ huy đều biết yếu điểm đó, nhưng không thể nào thay đổi được, v́ thay đổi cách bố pḥng là làm trái với lệnh hành quân.

Nguồn bietdongquan