Đại Tá Võ Văn Sí

Trước khi vào nghe thuyết tŕnh, chúng tôi vẫn đinh ninh sẽ có sự tham dự ném bom của Không Quân Hoa Kỳ như họ đă từng bay những phi vụ yểm trợ, đánh phá Việt Công tại miền Nam cũng như tại miền Bắc trước khi có hiệp định Paris. Hoặc ít ra không trực tiếp oanh tạc, phi cơ Mỹ cũng bay Air Cover cho KQVNCH an toàn oanh tạc Hoàng Sa.

Nhưng thực tế, họ đă từ chối, tại sao vậy ?.Lúc đó chúng tôi không hiêu có phải Mỹ đă bỏ rơi chúng ta hay họ muốn thử xem thực lực của KQVNCH có khả năng vươn nổi cánh sắt đến những mục tiêu xa xôi như Hoàng Sa ?

Buổi thuyết tŕnh hành quân đang khựng lai vị hệ thống cấp cứu rất hạn chế th́ bổng cửa pḥng hop mở ra Đại Tá Vơ Văn Sĩ, Không Đoàn Trưởng Không Đoàn 63 Chiến Thuật ở phi trường Biên Hoà và môt sĩ quan Không Quân cao câp khác tôi không biết tên, cả hai bước vào pḥng họp.

Đại Tá Sĩ chỉ ngay vào Thiếu tá Hồ Kim Giàu nói :”Giàu, đừng nóng“.

Hai vị sĩ quan cao cấp mới đến tiêp xúc với Đại Ta Tứ Lệnh Phó Sư Đoàn I KQ một lát và sau đó ra lệnh cho tất cả các phi công rời pḥng họp.

Nguồn http://www.vietlist.us/SUB_VietHistory/lichsu1501161731.shtml