Đại Tá Võ Văn Ba

- Sinh tháng 2 năm 1932 tại Vĩnh Bình

- Nhập ngũ ngày 1-8-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 5

- Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Vạn Kiếp (04/1971-08/1972)

- Chánh Sự Vụ Sở Liên Lạc Ủy Ban Điều Hợp Quân Sự 4 Bên Trung Ương


Và Ban Liên Hợp Quân Sự chúng tôi bị pháo kích suốt đêm 29 tháng 4, từ 9 giờ 30 tối đến rạng sáng ngày hôm sau với hai dăy nhà ngang của hai Khối Nghị Hội và Ngoại Vụ bị cháy dưới sự chứng kiến đầy bất lực của chúng tôi (cá nhân tôi và đại tá Vơ Văn Ba), và với khoảng 10 nhân viên bị thiệt mạng không cứu ra được. May mắn là chúng tôi kịp chạy ra nằm ngay dưới đường rănh bên đường trước trụ sở của Ban Liên Hợp Quân Sự nên đă tránh được không bị thương và cũng không bị kẹt trong đám cháy. Do đó như tôi đă nói ở phần đầu là Ban Liên Hợp Quân Sự được chánh thức khai tử ngày 29 tháng 4 năm 1975.

Nguồn dt_duonghieunghia.htm