Đại Tá VĩnhPhúc

Đầu tháng 5.1972, Tổng Thống Thiệu bổ nhiệm Thiếu Tướng Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Tư lệnh Quân Đoàn Il thay thế Trung Tướng Ngô Du. Trước khi nhận nhiệm vụ, Tướng Toàn tŕnh diện Đại Tướng Cao Văn Viên và yêu cầu Đại Tướng thoả măn cho ông về những thay đỗi nhân sự. Ông cho rằng Quân Đoàn II thất trận là do Bộ Tham Mưu Quân Đoàn thiếu khả năng. Đến Pleiku, việc đầu tiên của Tướng Toàn là tập hợp các sĩ quan Quân Đoàn lại xỉ vă nặng lời. Ông chỉ trích Bộ Tham Mưu của Quân Đoàn yếu kém, thiếu khả năng tham mưu nên t́nh h́nh Quân Đoàn mới đen tối như hiện nay. Ông giận dữ và tỏ ư muốn đưa hết các sĩ quan trong Bộ Tham Mưu ra tuyến đầu với các đơn vị Tiểu Đoàn và Trung Đoàn để chiến đấu. Sau khi nghe tường tŕnh về t́nh h́nh, ông chỉ thị Đại Tá Vĩnh Phúc, Trưởng Pḥng IV Quân Đoàn, ra làm việc tại phi trường Kontum tiếp nhận vũ khi và đạn dược từ Sài G̣n không vận ra. Thời gian này, phi trường Kontum luôn luôn bị pháo kích bằng hỏa tiễn 122 ly, nên có vài phi cơ C-130 tiếp vận của ta đă bị trúng đạn bốc cháy.

Nguồn kontum kiêu hùng