Đại Tá Văn Bá Ninh

- Sinh tháng 2 năm 1933 tại Gia Định

- Nhập ngũ ngày 29-1-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Lữ Đoàn Trưởng 3 Dù

- Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn Dù


V́ băi trực thăng tạm do Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù do Trung tá Văn Bá Ninh chỉ huy thiết lập và bảo vệ hữu hiệu, các đơn vị pḥng thủ tản thương được, nhận thêm quân, và tiếp tế được các nhu yếu phẩm cần thiết, tuy với số lượng ít. Niềm tin mới lớn dần.

Vậy mà, trong khi chiến sĩ của từng đơn vị pḥng thủ lên tinh thần và sẵn sàng chờ một cuộc tấn công sắp tới của cộng sản bắc việt, th́ một ngày vào khoảng cuối tháng 4 năm 1972, một cấp chỉ huy mang cấp bậc đại tá băng bó vết thương rất nhẹ, đă được điều trị lành rồi, và một thiếu tá pháo binh, cùng ra sân bay trực thăng tạm và định leo lên một trực thăng tản thương để mong thoát ra khỏi An Lộc.

Binh sĩ Dù của Trung tá VNB giữ băi trực thăng thấy ông thương binh này mang cấp bậc đại tá trên cổ áo, không dám cản, nhưng báo cáo cho Trung tá Văn Bá Ninh.

Ông Ninh báo cáo ngay cho Đại Tá Lê Quang Lưỡng, Lữ đoàn trưởng. Đại Tá Lê Quang Lưỡng ra tận nơi, nh́n dải băng trên vai ông đại tá nọ và hỏi ông ta ở đơn vị nào và bị thương ra sao?

Ông đại tá xưng tên là Mạch văn Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Đại Tá Lê Quang Lưỡng chỉ nói một câu nhẹ nhàng: -“Thương tích nhẹ như vậy mà muốn được tản thương hay sao?”

Ông tức khắc gọi cho Tướng Hưng tŕnh sự việc.

Tôi lại được Tướng Hưng ra lệnh đem xe Jeep ra gặp Đại Tá Lê Quang Lưỡng đế “nhận lại” ông đại tá và ông thiếu tá “thương binh” trở về Bộ Tư Lệnh Hành Quân Sư Đoàn.

Lẽ dĩ nhiên ông đại tá và ông thiếu tá này bị Tướng Hưng xát muối.

Th́ ra Đại tá Mạch văn Trường trước đó một hôm bị Tướng Hưng ra lệnh cho về chỉ huy lại đơn vị của ḿnh sau khi nằm hơn tuần lễ trong căn hầm của tư lệnh chỉ với vết thương nhẹ trên vai.

Ai ngờ bị “lạnh cẳng” v́ những trận pháo dồn dập của quân cộng sản bắc việt khi trở lại đơn vị, ông ta ra sân trực thăng định “chuồn” về hậu cứ.... Và v́ “việc phải làm” này, Tướng Hưng đă chạm vào con gà cưng của tướng Tư lệnh Quân Đoàn.

Đó là lần thứ nhất. Việc “giả thương binh định chuồn về hậu cứ” này chẳng những tôi biết mà c̣n rất nhiều người biết.

Nhưng người biết rơ nhất có lẽ là Đại tá Văn Bá Ninh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù lúc đó; hiên nay ông đang sống tại Hoa Kỳ. Sau này, c̣n một chuyện quan trọng hơn cũng liên quan tới “con gà đó” nên Tướng Hưng bị Tướng Nguyễn văn Minh dáng cho những đ̣n nặng chí tử ảnh hưởng lâu dài đến binh nghiệp của Ông..

Nguồn hoaihuongfree