Đại Tá Trương Văn Xương

Cũng trong khoảng thời gian này, tại miền Nam Trung Việt, Thiếu Tá Thái Quang Hoàng Tiểu khu trưởng Ninh Thuận (Phan Rang), đă đem khoảng 700 quân (phần lớn thuộc Tiểu đoàn 83 VN của ông ấy, số c̣n lại thuộc các Tiểu khu Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, và khoảng 50 Bảo Chính Đoàn, cùng một số Công An của ông Nguyễn văn Hay Trưởng Ty Công An Phan Rang) rút vào vùng rừng núi cách thành phố Phan Rang khoảng 10 cây số để lập chiến khu chống Tướng Hinh, ủng hộ Thủ Tướng Diệm. Về sau, ông Thái Quang Hoàng được Thủ Tướng Diệm tin dùng, cất nhắc thăng cấp nhanh chóng lên đến Trung Tướng.

Khi Thiếu Tá Hoàng tại Phan Rang rút quân ra lập chiến khu chống Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng, Đại Tá Trương văn Xương Tư lệnh Quân khu II ở Huế, ra lệnh cho Chỉ huy trưởng Phân khu Duyên hải Nha Trang phải mở cuộc hành quân để chiêu hồi Thiếu Tá Hoàng. Phân khu trưởng Nha Trang đă tổ chức điều hành cuộc hành quân, không những chẳng đem lại kết quả nào, mà đa số nhân viên thuộc Bộ chỉ huy hành quân c̣n bỏ hàng ngũ chạy theo Thiếu Tá Hoàng (trong đó có Thiếu Tá Nguyễn Khương Sĩ quan Truyền Tin của Bộ Chỉ huy Phân khu Duyên Hải Nha Trang, và một số quân nhân thuộc Đại đội 7 Truyền Tin). Về sau, Thiếu Tá Nguyễn Khương được đem về Saigon làm Chỉ huy trưởng Viễn Thông Bộ Tổng Tham Mưu, và được thăng lên đến cấp Đại Tá. Sau vụ Nhẩy Dù đảo chánh Tổng Thống Diệm hụt vào ngày 11-11-1960, Đại Tá Khương có dính líu nên bị cất chức Chỉ huy trưởng Viễn Thông. Không rơ nhờ đâu, lại được đưa đi làm Tùy viên Quận Lực tại Toà Đại Sứ Việt Nam Cộng hoà bên Hoa Kỳ.

Lúc đó Thiếu Tá Đỗ Mậu đang làm Chỉ huy phó Phân khu Duyên hải Nha Trang, tỏ ư chống đối lệnh của Quân Khu và bí mật lập một Phong trào ủng hộ Thủ Tướng Diệm, nên về sau được Thủ Tướng Diệm đem về làm Giám đốc Nha An ninh Quân đội tại Saigon, và được thăng lên đến cấp Đại Tá. Ngày 1-11-1963, Quân đội lật đổ Tổng thống Diệm thành công, Đại Tá Đỗ Mậu là người đă tích cực tham gia và được coi như có công lớn trong Hội đồng đảo chánh, nên được Tướng Dương văn Minh người cầm đầu cuộc đảo chánh thăng cho lên cấp Thiếu Tướng.

Đầu tháng 12-1954, một sự kiện khác lại xẩy ra tại miền Nam Trung Việt (cũng thuộc lănh thổ Quân khu II), Trung Tá Nguyễn Quang Hoành Tiểu khu trưởng B́nh Thuận kiêm Tỉnh trưởng Phan Thiết, đă dùng quân thuộc quyền, ngăn cản không cho một đoàn xe bọc thép của Pháp, di chuyển ngang qua lănh thổ Tiểu khu về Saigon theo lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Khi Bộ Tổng Tham Mưu biết tin này, gửi điện văn hỏi th́ Trung Tá Hoành trả lời là: “Thi hành lệnh của Chính phủ, không được để bất cứ đoàn quân nào di chuyển qua lănh thổ do ông phụ trách về Saigon, nếu không phải là lệnh của chính Thủ Tướng Diệm”.

Thúc thủ, Bộ Tổng Tham Mưu chỉ c̣n cách tŕnh lên Bộ trưởng Quốc Pḥng xử lư. Nhưng vô ích, v́ chẳng bao giờ được hồi âm, v́ Bộ Trưởng Quốc Pḥng là người thân tín của Thủ Tướng Diệm đang nắm giữ. Kể từ đó Bộ Tư  lệnh Pháp và Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Quốc Gia Việt Nam cảm nhận được rằng, Thủ Tướng Diệm đă thực sự nắm được một số cấp chỉ huy trong Quân đội, đặc biệt tại miền Trung Việt Nam.

Sau vụ này, Trung Tá Nguyễn Quang Hoành được Thủ Tướng Diệm thăng cho cấp Đại Tá, đồng thời bổ nhiệm lên làm Tư lệnh Quân khu II, thay thế Đại Tá Trương văn Xương bị ngưng chức và giải ngũ. (Ông Xương gốc thuộc Lực lượng Giáo phái Cao Đài, được Pháp gắn cấp bậc Đại úy và giao cho làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 VN tại Bặc Liêu, Nam Việt, một trong 3 Tiểu đoàn VN đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Quốc gia thành lập vào ngày 1-10-1949. Tất cả quân sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 này cũng gốc Lực lượng Giáo phái Cao Đài như ông Xương.)

Nguyễn Huy Hùng

Nguồn chinhviet