Đại Tá Trương Như Phùng

- Sinh tháng1 năm 1934 tại Thừa Thiên

- Nhập ngũ ngày 13-10-1952

- Xuất thân Tưởng Võ Bị Đà Lạt Khóa 6

- Năm 1953 phục vụ tại Tiểu Đoàn Khinh Quân 813 ở Phan Rí

- Đại Úy Trung Đoàn Trưởng Khóa Sinh/ Trường Hạ Sĩ Quan

- Năm 1963 Thiếu Tá, Trưởng Ty Cảnh Sát Nha Trang Khành Ḥa

- Trung Đoàn Trưỏng Khóa Sinh/Trường Hạ Sĩ Quan

- Năm 1967 Trung Tá,Ṭa Đại Biểu Chính Phủ Trung Nguyên Trung Phần dưới quyền Trung Tướng Hoàng Xuân Lảm

-Năm 1968, Trưỏng Pḥng Nhất kiêm Trưỏng Tổng Quản Trị Quân Đoàn I sau

- Quyền Tổng Thanh Tra Quân Đoàn I thay thế Đại Tá Phan Văn Cách du học

- Chỉ Huy Trường TTHL Hoa Cầm thời Trung Tướng Ngô Quang Trường

- Năm 1971 Đại Tá phục vụ tại TTHL Ḥa Cầm cho đến tháng 4 năm 1975