Đại Tá Trần Văn Tươi

- Sinh tháng 4 năm 1922 tại Châu Đốc

- Nhập ngũ ngày 24-9-1949

- Lực lượng giáo phái sát nhập vào QLVNCH

- Xuất thân trường Võ Bị Huế Khóa 2 năm 1948

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1967

- Tỉnh Trưởng An Giang

- Phụ tá Tư Lệnh Sư Đoàn 21 Bộ Binh tại Chương Thiện (1972)


Được biết ông Trần Văn Tươi tộc danh là Nguyễn Văn Rớt, sanh ngày 18- 4- 1922, tại tỉnh Châu Đốc.

Ông quy y với Đức Huỳnh Giáo Chủ theo đạo PGHH năm 1939. Từ 1943- 1947, ông là công cán ủy viên của Đức Thầy, ông luôn luôn làm việc bên cạnh Ngài, nhất là trong thời gian Ngài hoạt động ở Cỏ May vùng Bà Rịa và Sài G̣n, Chợ Lớn.

Ngày 8- 9- 1945, ông cùng với ông La Văn Thuận nhận lịnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ về Cần Thơ, tham dự cuộc biểu t́nh để phản đối sự độc tài của Việt Minh Cộng sản. Trước khi ra đi Đức Thầy đă trao cho ông một giấy tùy thân với tên Trần Văn Tươi, nhờ vậy nên khi bị bắt ông thoát chết v́ Việt Minh được lệnh t́m Nguyễn Văn Rớt để giết. Trong dịp này Việt Minh đă bắt và xử tử nhiều tín đồ cao cấp của PGHH tại sân vận động Cần Thơ, trong đó có ông Huỳnh Thạnh Mậu, bào đệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Trần Văn Hoành, trưởng nam cố Trung Tướng Trần Văn Soái, Tổng Tư Lệnh quân đội PGHH và ông Nguyễn Xuân Thiếp.

Năm 1948, ông theo học khóa 2 Trường Vơ Bị Quốc Gia Huế và hai lần đi tu nghiệp khóa chỉ huy trung đoàn trưởng tại Fort Benning, Georgia và khóa chỉ huy cao cấp tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ.

Trong 25 năm quân vụ, ông đă từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tỉnh Trưởng, kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh An Giang, Phụ tá Tư Lệnh Quân Đoàn 4, Phụ tá Tư Lệnh Sư Đoàn 21 Bộ Binh tại Chương Thiện. Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, Đại tá Trần Văn Tươi cùng Sư đoàn 21 tham chiến tiếp viện cho mặt trận B́nh Long.

Nguồn: Lễ Truy Điệu