Đại Tá Tr̀n Văn Tín

Đm cuối cng của năm 1975, anh Trần Tn (Đại T Qun Nhạc) đ ht bi "Gi Qu Đầu Tin" do chnh anh vừa sng tc. Lời ca chỉ l mớ ngn ngữ thường dng trong cuộc sống chớ khng văn chương g su xa, nhưng đ gy xc động mạnh trong hầu hết anh em ngồi nghe, v hnh tượng gia đnh đang ngy đm hướng về mnh trong một tnh cảm thn thương v hạn! Anh vừa ht vừa khc! Chng ti vừa nghe vừa khc!

Phạm Bá Hoa

Ngùn ký sự trong tù