Đại Tá Trần Văn Lễ

- Sinh tháng 6 năm 1929 tại Gò Công

- Nhập ngũ ngày 65-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Cục Trưởng Quân Tiếp Vụ


Sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, khi vào đến văn pḥng th́ điện thoai reo liên hồi:

“Đại Tá Hoa tôi nghe”.

“Lễ đây anh. Tôi mới nghe nói là Ban Mê Thuột bị mất liên lạc hữu tuyến lẫn vô tuyến từ giữa đêm qua. Đâu anh xem lại có phải vậy không? Đó là Đại Tá Trần Văn Lễ, Chỉ Huy Trưởng Trường Tiếp Vận, đồn trú trong căn cứ Long B́nh, Biên Ḥa.

Tôi gọi khắp các cơ quan pḥng sở trong Bộ Tổng Tham Mưu, không cơ quan nào liên lạc được với bất cứ cơ quan đơn vị nào ở Ban Mê Thuột cả. Chợt nhớ ra bên Sở Liên Lạc có căn cứ của đơn vị Lôi Hổ trên đó để hoạt động dọc biên giới Việt Nam-Cam Bốt, có thể c̣n giữ liên lạc được. Và đúng như vậy, Trung Tá Trần Đắc Trân, điện thoại gọi tôi sang để nói chuyện trực tiếp với nhân viên của Sở Liên Lạc trên đó. Tŕnh Đại Tá Loan xong là tôi chạy sang anh Trân ngay. Tôi hỏi:

“Chào anh. Anh đang ở đâu đó?

“Em đang ẩn trú ở đầu phi trường nhỏ trong thành phố Ban Mê Thuột. Chung quanh em tiếng súng nổ dữ lắm và xe tăng của tụi nó (quân cộng

sản) đă vào đến cuối sân bay rồi Đại Tá ơi! “Theo anh th́ tụi nó đă vào trung tâm thành phố chưa?

“Xe tăng của nó tấn công kho đạn đêm qua, và tụi nó tiến vào thành phố rồi. Khu vực Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn (23 Bộ Binh) và bên Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu đều có tiếng súng dữ lắm. Em chưa rơ lắm, nhưng em nghĩ là bị tụi nó chiếm hết rồi. Bây giờ em phải rút ra ngoại ô. Chào Đại Tá”.

“Cám ơn anh, và cầu nguyện cho anh cùng các bạn vượt thoát b́nh an. Chào anh và các bạn”.

Phạm Bá Hoa

Nguồn sontrung