Đại Tá Trần Vãng Khoái

- Sinh tháng 5 năm 1922 tại Hà Nội.

- Nhập ngũ ngày 15-10-1949.

- Xuất thân trường Võ Bị Địa Phương Bắc Việt,

- Tỉnh Trưởng Bình Tuy

- Thuộc Tổng Thanh Tra, Bộ Tổng Tham Mưu.


Đầu năm 1971 tôi về nhận nhiệm sở, ông đại tá Trần Văng Khoái người Bắc làm tỉnh trưởng, đâu gần 1 năm sau ông đổi về Saigon, Đại Tá Huỳnh Công Thành thay thế, ông này lớn tuổi hơi mập và lùn, đâu giữa năm 1972 ông bị tai nạn rớt máy bay trực thăng phải vào Tổng Y Viện Cộng Ḥa ở Saigon điều trị (nghe báo chí lúc đó nói máy bay bị rơi do đổ xăng ở Phan Thiết trong xăng có lẩn nước, sau đâu chừng 2 tháng th́ ông mất!).

Nguồn nguoi-viet