Đại Tá Trần Văn Cường

- Sinh tháng 8 năm 1930 tại Hải Dương

- Nhập ngũ ngày 1-10-1950

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 3

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1965

- Chỉ Huy Phó Trường Chỉ Huy và Tham Mưu


Niên trưởng Trần Văn Cường là vị Chỉ Huy Trưởng các Biệt Động Đội của Quân Đội Việt Nam Quốc Gia trước Hiệp Định Genève 1954. Niên Trưởng phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân cho đến ngày mất nước. Hiện nay Niên Trưởng Trần Văn Cường cư ngụ tại một vùng ngoại ô Tây Bắc thành phố Melbourne. Tuy trí nhớ c̣n rất khá nhưng v́ quá cao niên nên ít khi thấy Niên Trưởng đến sinh hoạt.

Nguồn http://www.bietdongquan.com/chihoi/Australia/danhsachhoivien.htm#tranvancuong