Đại Tá Trần Văn Chà

Năm 1975 anh Lai là Tiểu đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 3 thuộc Trung đoàn 53/BB; đây là Tiểu đoàn duy nhất pḥng thủ căn cứ B50, anh vừa tiếp nhận Tiểu Đoàn 3 khoảng 10 ngày thôi. Trước đó anh là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2 của Trung Đoàn 53, Tiểu đoàn của anh khi ấy đóng quân tại ngă ba Daksong, trên đường đi Quảng Đức. anh được lệnh bàn giao Tiểu đoàn 2 cho Đại úy Tiên, Tiểu đoàn phó lên thay và về căn cứ B50 chỉ huy Tiểu đoàn 3 thay thế cho Thiếu tá Cao Mạnh Nhẫn Tiểu Đoàn Trưởng, anh Nhẫn vừa lên Trung Tá và được cử đi làm Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 23/BB.

Tôi và anh Lai, anh Nhẫn biết nhau từ lúc mới ra đơn vị và tôi cũng thường đi đề lô với Tiểu Đoàn của anh Lai, anh Nhẫn thế nên chúng tôi quen thân với nhau, ngoài t́nh huynh đệ chi binh anh Lai c̣n xem tôi như người em, hiện tại chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Ngoài ra Đại úy Thư ban 3 của Trung Đoàn, nhân vật sát cánh với Trung tá Vơ Ân trong suốt 7 ngày đêm chiến đấu tại căn cứ B50 chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Những người cố thủ tại căn cứ B50 ngày nào, chúng tôi quên làm sao được …, cái nổi đau tận cùng của những người lính chiến mà một thời trấn thủ Tây Nguyên đă bị cấp trên phản bội bỏ rơi!

Thiếu tá Đạo và Trung úy Hoạt, Pháo thủ Tiểu đoàn 231/PB nghe đâu cũng ở Mỹ, nhưng chưa liên lạc được; bên cạnh đó Đại tá Trần Văn Chà là vị Trung Đoàn Trưởng 53, người tiền nhiệm trước khi Trung tá Vơ Ân về thay, hiện sống tại Bang Kansas, ông là vị Trung đoàn trưởng trong khoảng thời gian Hiệp Định Paris ngừng bắn năm 1973. Trung tá Cao Mạnh Nhẫn, người tiền nhiệm Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 53, một thời giầy sô áo trận giẫm nát núi rừng Cao Nguyên, hôm nay đă trở thành Mục sư Hội Thánh Tin Lành Nguyên Thủy, cư ngụ tại Bang Oklahoma; tôi cũng không quên vị Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư đoàn 23, Trung tá Đặng Nguyên Phả, hiện sống ở Bang California, ông là cấp chỉ huy trực tiếp của tôi trước khi Thiếu tá Đạo về nắm Tiểu đoàn trưởng 231/PB.

Tất cả chúng tôi mỗi người sống một nơi nhưng liên lạc qua mail thường xuyên trong t́nh chiến hửu như anh em vậy; t́nh huynh đệ chi binh ngày nào trên vùng Cao nguyên đất đỏ thật sự khắng khít làm sao; Kontum, Pleiku,Ban Mê Thuột nhớ lắm quê tôi một thời trấn giữ.

Lục Hiệp

Nguồn luchiep231