Đại Tá Bùi Cửu Viên

Trong khi khối Độc Lập được bảo vệ của Thiệu, không may cho ba nhà lập pháp buôn lậu ủng hộ Thiệu bị hải quan của phe Khiêm tố cáo. Sau bốn năm sống lưu vong tại Đài Loan và Mỹ, Khiêm trở về Việt Nam tháng 05.1968 và được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Nội Vụ. Khiêm là một nhà lănh đạo quân sự tích cực VNCH, tiến hành xây dựng quyền lực riêng cho ḿnh, trở thành thủ tướng năm 1969. Trong vở kịch chính trị, Thiệu bị khóa chặt trong cuộc chiến tranh ngầm với Kỳ. Thiệu bổ nhiệm Khiêm làm thủ tướng v́ Thiệu cần tài năng của Khiêm. Khi làm Thủ Tướng, Khiêm bổ nhiệm người trong họ hàng, nắm giữ các văn pḥng dễ sanh lợi trong bộ máy dân sự, bắt đầu xây dựng bộ máy đó, càng ngày càng trở thành độc lập trong chính quyền Thiệu. Cũng rập theo một khuôn mẫu của những người đi trước ḿnh là Diệm, Kỳ, và Thiệu, Khiêm không trực tiếp nhúng tay vào buôn lậu ma túy, mà để thân nhân ḿnh làm. Tháng 6.1968, Khiêm sử dụng ảnh hưởng ngày càng tăng của ḿnh, bắt đầu tạo vây cánh, bổ nhiệm anh em rể là đại tá Đỗ Kiến Nhiễu làm Đô Trưởng Thủ Đô Sài G̣n; người anh em là Trần Thiện Khởi làm Trưởng “Pḥng Chống Gian Lận Hải Quan” (Customs’ Fraud Repression Division); người anh là Trần Thiện Phương làm giám đốc Cảng Sài G̣n; người anh em họ là đại tá Trần Thiện Thành làm Phó Thống Đốc Sài G̣n-Gia Định; người bà con của bà Khiêm là tướng Trần Thanh Phong làm Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia.

Nguồn http://sachhiem.net/LICHSU/D/Duyensinh02b_aphien.php