Đại Tá Trần Ngươn Phiêu

Chiều thứ bảy 11-6-2011, tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐVNQG Hạt Tarrant ở Dalworthington Gardens, Texas 76013  có buổi lễ vinh-danh Bs Trần-Nguơn-Phiêu, nguyên y-sỹ đại-tá Y-sỹ-trưởng Hải-quân,  Quân-lực Việt-Nam Cộng-ḥa, tổng-trưởng xă-hội, đệ-nhị Cộng-ḥa, chủ-tịch Hội-đồng Quản-trị Hội Y-sỹ Việt-Nam tại Hoa-kỳ.

Sau nghi-lễ chào quốc-kỳ và mặc-niệm, hội-trường đă nghe đọc tiểu-sử Bs Trần-Nguơn-Phiêu và cảm-tưởng của nhiều người ôn lại kỷ-niệm lúc sinh-hoạt chung cùng bác-sỹ.

Tham-dự có khoảng trên dưới một trăm người trong đó, có ông chủ-tịch cộng-đồng Nguyễn-Kinh-Luân, các cựu đại-tá HQ Nguyễn-Văn-Thước, Đặng-Công-Chánh, Dương-Chí-Hùng, Nguyễn-Văn-Nhật, ông bà Nguyễn-Xuân-Dục, Tổng-hội-trưởng Tổng-hội hải-quân HH VNCH, ông bà Lê-Thùy-Anh, BTL/HQ/CTTL, ông bà Nguyễn-Văn-Nở (Hội ái-hữu HQ/T2 DFW), ông bà Vơ-Thanh-Liêm, Dư-Trí-Hùng, Lê-Tâm-Hiệp và nhiều chiến-hữu các ngành, ông bà Lê-Tường-Khánh (Viện Đại-học Long-Xuyên, và nhiều đồng-hương thân-hữu.

Về phía y-giới, có ông bà bs Trần-Đ́nh-Thủy hội Quốc-tế Y-sỹ Việt-Nam Tự-do, bs Đỗ-Tường-Sơn, hội Y-sỹ Việt-Nam tại Hoa-kỳ, bs và bà Vũ-Quang-Thuận, CT hội y-sỹ VN Bắc Texas, ông bà bs Nghiêm-Xuân-Húc (cựu Y-sỹ-trưởng Không-quân), ông-bà bs Nguyễn-Đức-Liên (cựu y-sỹ nhẩy dù, cục Quân-y, đến từ Atlanta, GA), ông bà bs Trần-Văn-Thuần (Houston, Tx), ông bà bs Phạm-Văn-Chất (Cộng-đồng Arlington), bs Vũ-Tiến-Thông (bác-sỹ không-quân) và phu-nhân, bs Trần-Thị-Vân (dân-y), ông bà bs Nguyễn-Lê-Hiếu (dân-y, đến từ Oklahoma).   

Bs Trần-Đ́nh-Thủy và phu-nhân đă trao tặng bảng vinh-danh và hoa tới ông bà bs Trần-Nguơn-Phiêu. Ông Nguyễn-Xuân-Dục đă trao-tặng bảng vinh-danh của Tổng-hội và ông Nguyễn-Văn-Nỡ trao-tặng bang vinh-danh của hội HQ DFW.
 
Bs Nguyễn-Đức-Liên, Y-sỹ trung-tá Mũ-đỏ đă ôn lại những kỷ-niệm tại Cục Quân-y cùng với cục-phó Trần-Nguơn-Phiêu. Cựu y-sỹ đại-tá Y-sỹ-trưởng Không-quân Nghiêm-Xuân-Húc kể lại những liên-hệ chặt-chẽ giữa quân-y hai ngành và t́nh thân-thiết giữa hai vị chỉ-huy. Bs Phạm-Văn-Chất tŕnh-bày ưu-tư sao kết-hợp các đồng-nghiệp trẻ trong t́nh-thế mới. 

Trả lởi câu hỏi của ông Lê-Thùy-Anh trước máy truyền-h́nh, Bs Trần-Nguơn-Phiêu cho hay là ông thỏa-măn v́ đă làm xong những nhiệm-vụ mà ông tự giao cho ḿnh khi viết những cuốn sách về một số nhân-vật lịch-sử, nạn-nhân tù-tội của Pháp và nạn-nhân thủ-tiêu của Cộng-sản (Phan-văn-Hùm, Tạ-Thu-Thâu…) hay viết tiểu-thuyết tự-kư, kể lại nhiều sự-việc ở nước ta trong giai-đoạn chuyển ḿnh thoát khỏi ách đô-hộ Pháp. Bs Phiêu phàn-nàn về cách bóp méo lịch-sử của Cộng-sản, ông đưa ra vài thí-dụ: Chính-phủ độc-lập đầu-tiên Trần-Trọng-Kim đă làm được nhiều việc lớn như cấp-kỳ cứu-trợ nạn đói ở ngoài Bắc, thiêt-lập một hệ-thống hành-chánh của ta để thay-thế hành-chánh cai-trị của Pháp, Vậy mà Cộng-sản cứ lấp-liếm chê là chính-phủ bù-nh́n.

Một vấn-đề khác mà Bs Phiêu muốn cải-chính và giảng-giải cho lớp người sau là câu nói gian-trá rằng họ đă chiếm chính-quyền tháng 8 năm 1945. Theo Bs Phiêu giảng-thích, các lực-lượng ái-quốc miền Nam đă vận-động chống thực-dân từ trước và các phong-trào lực-lượng này như Ḥa-hảo, Cao-đài, Tiền-phong v.v. đă đồng ḷng nhường phần chủ-động lănh-đao cho Cộng-sản để hợp-nhất hành-động nhưng sau bị Cộng-sản phản-bội.
 
Sang phần hai, cuốn sách Gió Mùa Đông Bắc của Bs Trần-Nguơn-Phiêu được giới-thiệu. Bs Phiêu đă kư kỷ-niệm cho các quan-khách muốn có cuốn sách quư trong tủ-sách gia-đ́nh. Tiền thu được đă trao ngay tại chỗ cho ông Nguyễn-Xuân-Dục, Tổng-hội-trưởng/TH HQ HH VNCH để giúp quỹ xă-hội.

Buổi lễ chấm dứt lúc 5 giờ chiều.Tiểu Sử BS Trần Nguơn Phiêu
 
Bs Trần-Nguơn-Phiêu sinh năm 1927 tại Gia-định. Lúc trẻ, thường sinh-sống ở hai nơi, quê nội Cao-lănh (Sa-đéc) và quê ngoại Biên-hoà. Năm 1945, Hoàng-đế Bảo-Đại tuyên-bố đất-nước độc-lập chưa được nửa năm th́ hai sự-việc lớn xảy ra cho nước ta trong ṿng một vài tháng: trong nam, tháng ba, Phong-trào Thanh-niên tiền-phong vô-cùng sôi-động lôi-cuốn quần-chúng thanh-niên thanh-nữ sau tham-dự vào cuộc Nam-kỳ Kháng-chiến. Chàng thanh-niên họ Trần đă tham-gia như các thanh-niên yêu nước cùng thời. Ngoài bắc, tháng 9, lập nền Cộng-ḥa. Chẳng bao lâu, Thanh-niên tiền-phong phân-tán: một nhóm theo VM, nhóm không theo bị tàn-sát. Chàng Trần tưởng là Pháp giết hại nhưng được chỉ cho biết là chính Việt-minh, nhóm Tự-vệ-cuộc cuả Dương-Bạch-Mai, đă làm việc này. Cuộc nội-chiến quốc-cộng đă xảy ra từ lâu, trước các vụ đánh nhau thực-sự vào giữa năm 1946, lâu trước năm 1954 và 1975!
 
Chàng trai họ Trần đă trở lại với sách-vở học-đường, theo học ngành y tại trường Hải-quân Bordeaux, về nước phục-vụ rồi trở thành Y-sỹ-trưởng Hải-quân. Các đồng-nghiệp bên Hải-quân đền biết dấu-ấn của anh Phiêu để lại trong ngành. Riêng tôi bên dân y, v́ có một thời chịu một phần trách-nhiệm trong việc yểm-trợ y-tế nông-thôn, đă thấy tận mắt, dấu-ấn anh để lại trong ngành y-tế. Khi tôi thăm-viếng hệ-thống y-tế nông-thôn ven biển, đă được thấy những cơ-sở tuy đơn-sơ nhưng rất hữu-hiệu mà quân-y hải-quân đă thiết-lập hay đă yểm-trợ cho các cơ-sở cơ-hữu của bộ y-tế: đó chính là những công-tác quân-y dân-sự-vụ của bên hải-quân trong sáng-kiến và dưới sự chỉ-dẫn điều-hành của Bs Phiêu.

Các năm 65-70, Bs Phiêu tham-chính làm tổng-trưởng xă-hội. Bên ngoài chính-phủ, những năm 1970 ở Việt-Nam, Bs Phiêu đă lănh-đạo Y-sỹ-đoàn. Sau này, ở Hoa-kỳ, anh cũng lại ở trong vai-tṛ lănh-đạo với trách-nhiệm chủ-tịch Hội-đồng Quản-trị Hội Y-sỹ Việt-Nam tại Hoa-kỳ.

Bs Phiêu cũng viết sách, viết báo và hoạt-động chung với Việt-Nam Center ở Lubbock, muốn ghi lại, để lại cho người đời và các thế-hệ sau, những ǵ anh hiểu và biết về nước ta, về dân ta và về cuộc tranh-đấu không ngừng trong 2/3 thế-kỷ qua, từ ngày Hoàng-đế Bảo-Đại tuyên-bố độc-lập tháng 3 năm 1945 cho tới ngày hôm nay, 11 tháng 6 năm 2011. Cuộc tranh-đấu cho tự-do, cho nhân-quyền, cho sự sống-c̣n của quê-hương xứ-sỏ vẫn c̣n tiếp-tục.
Hôm nay ở tuổi 85, Bs Phiêu có thể hănh-diện mà nhận sự vinh-danh của các hội-đoàn và thân-hữu v́ anh đă hiến cả một đời tận-tụy để phục-vu dân ta, phục-vụ y-khoa và phục-vụ quê-hương xứ-sở.

Bên cạnh con người tận-tụy đó, c̣n có một bóng hồng luôn-luôn chia-sẻ lư-tưởng và giúp-đỡ chồng con trong mọi hoàn-cảnh. Một thí-dụ nhỏ mà tiêu-biểu: tháng 4 năm 75, khi anh Phiêu được phương-tiện di-tản, chị Phiêu không nỡ bỏ sinh-viên trước ngày thi cuối năm mà chị cũng không muốn chồng gặp nạn như những thủ-lănh Nam-kỳ Kháng-chiến ngày trước. Chị đă bắt trước một nhân-vật tiểu-thuyết thúc-dục anh ra đi mà nói: “Anh phải sống”. Chị đă trả giá tấm ḷng hy-sinh cho sinh-viên và quyết-tâm bảo-vệ người chồng bằng sáu năm mười hai ngày sống cùng đồng-bào miền Nam trong nỗi đau-khổ chung của dân bại-trận bị đoàn quân chiếm-đóng ḱm-kẹp.

Sau này, khi được đoàn-tụ cùng gia-đ́nh, chị lại giúp anh làm việc ông-c̣, ḍ từng chữ, kiểm từng câu để t́m nhặt những hạt sạn c̣n có thể sót trong bản thảo bài anh viết. Vợ này chồng ấy, thưa quư-vị, họ tát bể Đông cũng cạn. 

Nguồn: Lễ Vinh Danh BS Trần Ngươn Phiêu