Đại Tá Trần Ngọc Đóa

Ông Trần Ngọc Đóa sinh ngày 1 tháng 2 năm 1930 tại Nha Trang. Năm 1938, gia đ́nh dời về Huế và ông theo học trường Pellerin Huế, luôn luôn đứng nhứt và danh dự trong gần hết mọi môn và đỗ bằng tú tài toàn phần toán. Năm 1953 ông trúng tuyển kỳ thi nhập trường Vơ Bị Không Quân Pháp tại Salon-de-Provence, ông tốt nghiệp kỹ sư điện tử năm 1955 và về nước phục vụ tại căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất, coi ngành Truyền Tin Không Quân cho đến năm 1963. Trong năm nầy, ông được đi học Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp tại Air University, Maxwell Air Force Base, Montgomery, Alabama, Hoa Kỳ. Sau đó, ông được biệt phái về Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH với chức vụ Sĩ Quan Đại Diện Không Quân tại Pḥng 6 Bộ Tổng Tham Mưu, đồng thời đảm nhận chức Giám Đốc Trường Quản Trị và Điều Hành Quân Sự. Ông mang cấp bậc Đại Tá hai năm trước ngày mất nước.

Ông Trần Ngọc Đóa lập gia đ́nh năm 1957 với bà Phan Thị Huyền và sinh được năm người con trai, trong đó có người thứ nh́ là Linh Mục Trần Ngọc Hùng, Ḍng Đa Minh, Phó Xứ Họ Đạo Đức Mẹ La Vang. Ông cố Đóa ra đi để lại vợ, các con cùng ba cháu nội và người anh cả là ông Trần Hiệp.

Nguồn: Từ nay vĩnh viễn không còn nữa