Đại Tá Trần Khánh Dũ

Riêng hai vị Đại Tá thâm niên từng giữ chức vụ quan trọng, sát cánh cùng cố Tư Lệnh Hải Quân Chung Tấn Cang là cố HQ Đại Tá Bùi Kim Nguyệt (Biệt Khu BTL-HQ) và cố HQ Đại Tá Trần Khánh Dũ, từng định cư tại vùng Seattle, là những vị sĩ quan có công đứng đầu trực tiếp có mặt chỉ huy bảo vệ BTL- HQ, đập tan toán 12 tay đặc công tiến vào cổng chính BTL Hải Quân Sài G̣n. Nhờ vậy Quân Chủng Hải Quân đă đứng vững không bị chao động trong trận tổng công kích Tết Mậu Thân- 1968.

Nguồn http://nvnorthwest.com/2013/04/chi%E1%BA%BFn-h%E1%BA%A1m-hq-2-va-cu%E1%BB%99c-di-t%E1%BA%A3n-thang-t%C6%B0-1975/