Đại Tá Trần Hữu Độ

- Sinh tháng 7 năm 1929 tại Bắc Giang

- Nhập ngũ ngày 1-2-1951

- Xuất thân trường Võ Bị Địa Phương Huế Khóa 2

- Chánh Văn Phòng Nha An Ninh Quân Đội

- Cục Phó Cục An Ninh Quân Đội


Về Nha Xă Hội được khoảng hai tuần lễ, cuối tháng 11. 1963 tôi nhận được giấy Nha An Ninh Quân Đội gọi tŕnh diện. V́ chưa bao giờ làm việc với các Nha, Sở kiểu này, tôi ngây ngô nghĩ rằng Nha gọi th́ lên tŕnh diện Giám Đốc Nha. Thế là, theo ngày giờ hẹn, tôi đến Nha An Ninh Quân Đội xin vào gặp Thiếu Tá Chánh Văn Pḥng, anh Trần Hữu Độ. (Anh Độ là bạn học cùng khóa với tôi ở Huế. Thiếu Tá Độ có cấp bậc sau cùng là Đại Tá, hiện định cư tại San José) Gơ cửa bước vào tôi hỏi anh Độ:

- Cậu gọi tớ có chuyện ǵ đây?

- Ai gọi cậu?

V́ nghĩ rằng tất cả mọi giấy tờ của Nha đều phải qua mắt Chánh Văn Pḥng, tôi nói:

- Ơ hay, Chánh Văn Pḥng mà Nha gọi một Sĩ Quan đến tŕnh diện lại không biết sao?

- Giấy gọi đâu đưa tớ coi.

Coi giấy gọi rồi, anh nói:

- May mà cậu đến đây, chứ đến đúng nơi gọi th́ nó cum cậu rồi.

- Bắt tớ th́ vợ con tớ đỡ phải nuôi chứ ăn nhằm ǵ.

- Giờ này mà cậu c̣n nói giọng ba gai nữa.

Nói rồi anh nhấc điện thoại, quay số và hỏi:

- Các anh mời Đại Úy Minh về chuyện ǵ đấy?

Sau khi nghe đầu dây bên kia trả lời, anh nói:

- Đại Úy Minh là bạn tôi. Tôi bảo lănh ông ấy. Các anh có hỏi ǵ th́ hỏi trong giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc để ông ấy về. Bỏ điện thoại xuống anh nói với tôi:

- Chúng nó gọi cậu theo danh sách Hội Đồng Cách Mạng yêu cầu. Nhưng tớ đă bảo chúng nó rồi, chúng nó sẽ không giữ cậu đâu. Bây giờ cậu xuống pḥng Công Tác xem nó hỏi cái ǵ.

Lần thứ nhất, tôi thoát không bị "cum".

Đại Úy Nguyễn Văn Minh

Nguồn donghongodinhuocmochuadat


PHÂN ƯU

Gia Đ́nh An Ninh Quân Đội Úc Châu vô cùng xúc động nhận được tin:

Ông TRẦN HỮU ĐỘ
nguyên Đại Tá, Cục Phó Cục An Ninh Quân Đội QL.VNCH
đă từ trần ngày 15-7-2012 vào lúc 5:09 sáng
nhằm ngày 27/5 Nhâm Th́n  tại San José California.

Hưởng thượng thọ 86 tuổi .
 
Chúng tôi thành kính chia buồn với Bà Trần Hữu Độ và Tang Quyến.
Đồng nguyện cầu Hương Linh của NGƯỜI QUÁ CỐ SIÊU THĂNG NƠI MIỀN CỰC LẠC.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia Đ́nh AN NINH QUÂN ĐỘI ÚC CHÂU