Đại Tá Trần Đình Lan

Sinh năm 1923, tốt nghiệp Vơ bị Liên quân Viễn Đông K1. Trước ngày đảo chính Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm 1 tháng 11 năm 1963, ông là Trung tá Chỉ huy phó Lực lượng Đặc biệt do Đại tá Lê Quang Tung làm Chỉ huy trưởng. Sau ngày đảo chính, ông được thăng cấp Đại tá và vẫn là Chỉ huy phó của Binh chủng Lực lượng Đặc biệt. Năm 1965 ông được cho giải ngũ.


Đại Tướng Viên kể rằng :

“Trong nội bộ các tướng lănh: sau ngày Đảo Chánh 1-11-1963 thành công, trong hàng tướng lănh trụ cột của cuộc đảo chánh có những bất đồng ư kiến về việc thành lập chính phủ mới, về việc sắp xếp nhân sự và quan trọng hơn là sự tranh công tranh quyền giữa các tướng với nhau, cho nên dẫn tới sự chia rẽ. Ngoài ra trung tướng Minh ỷ quyền là chủ tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng nên tỏ ra độc đoán trong mọi quyết định.

“Chẳng hạn như ông Minh muốn đưa ông Nguyễn ngọc Thơ nguyên Phó Tổng Thống của ông Ngô Đ́nh Diệm ra làm thủ tướng, nh́ều tướng lănh không đồng ư, v́ cho rằng nguyên Phó Tổng Thống của chính phủ vừa bị lật đổ ra làm thủ tướng của chính phủ mới th́ thật là vô lư, nhưng ông Minh cứ làm theo ư ông.

“Về phía Ṭa Đại Sứ Mỹ th́ ông Đăi Sứ đề nghị với ông Minh nên cử ông Trần quốc Bửu Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công ra lập chính phủ với lư do ông Bửu có nhiều uy tín trong giới b́nh dân và hiện trong tay ông Bửu có hơn 20 ngàn doàn viên của Tổng Liên Đoàn Lao dộng là lực lượng hùng hậu sẽ hỗ trợ cho chính phủ. Ông Dương văn Minh chẳng những không nghe mà c̣n ra lệnh cho th́ếu tướng Đỗ Mậu bắt giam ông Trần quốc Bửu với lư do rất mơ hồ.

Thêm nữa, ông Minh lại gọi 2 người đă rời khỏi quân đội hồi năm 1955 đang lưu vong bên Pháp( v́ chống ông Ngô đ́nh Diệm) trở về hợp tác, đó là thiếu tướng Nguyễn văn Vỹ và đại tá Trần đ́nh Lan (pḥng2) trong quân đội Liên Hiệp Pháp; đ́ều này có vài tướng trẻ mới được thăng cấp như thếu tưóng Nguyễn hữu Có, Đỗ Mậu, thiếu tướng Dương ngọc Lắm, trung tướng Trần thiện Khiêm đều không đồng ư, bởi các vị này cho rằng ông Nguyễn văn Vỹ và ông Lan đă lỗi thời và đă rời khỏi quân đội lâu rồi, không c̣n thích hợp với quân đội hiện giờ nữa. Các ông Khiêm, Có, Lắm cho ràng, hiện nay trong quân đội có nhiều cấp tá trẻ có nhiều năng lực và được đào tạo chánh quy, cứ mạnh dạn giao việc cho họ, chứ cần ǵ phải gọi 2 người đó về hợp tác.

Nguồn http://thoibao.com/ke-da-ra-lenh-giet-tong-thong-ngo-dinh-diem/