Đại Tá Trần Công Liễu

- Sinh tháng 12 năm 1932 tại Bà Rị̣a

- Nhập ngũ ngày 1-4-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 8

- Chỉ Huy Trưởng BĐQ Trung Ương


Những người may mắn tới bến, tới bờ đă đành, những người bị gió dập, mưa vùi, sóng cuốn thảm khốc, th́ chao ôi, biển nước mênh mông là nấm mồ chôn tập thể.
Có một chiếc tàu lênh đênh trong bối cảnh vượt biển như vậy, tổng số 113 người mà chỉ c̣n 7 người sống sót, được biết trong 7 người may mắn đó, có 1 gia đ́nh an toàn. Gia đ́nh ai được Thượng đế ưu ái thế, xin thưa, đó là toàn bộ vợ con của đại tá Trần Công Liễu.
Vào đêm giao thừa năm 1980, đại tá tù nhân cải tạo Trần Công Liễu từ một trại giam miền Bắc, được trở về miền Nam.
Phu nhân của đại tá Thiết giáp Nguyễn Xuân Dung đến kiếm tôi, bảo rằng: chúng ta hăy đến thăm ông đại tá Trần Công Liễu, mới ra trại, để hỏi thăm tin tức của chồng bà, là kị binh đại tá Nguyễn Xuân Dung nguyên thiết đoàn trưởng thiết đoàn 17 ở Quân khu 1 của... tôi.
Chúng tôi đi xe lam tới khu gần cư xá Thanh Đa, để hỏi thăm đại tá Trần Công Liễu, trong đại tộc Kaki, đại tá Liễu có biệt danh Liễu "bớc" v́ ông có bớc đỏ ở cổ.
Đại tá Trần Công Liễu nói:
- Hỏi thăm tôi làm ǵ, các cô có biết là cả cái tàu trên 100 người, chết hết, chỉ có vợ con tôi là sống sót không? Tại sao vậy, tất nhiên là tôi cảm ơn Trời, Phật rồi, nhưng chính tôi cũng khiếp sợ quyền uy Thượng Đế, lẽ tử sinh đă khiến tôi chỉ c̣n biết Cầu Nguyện.

Nguồn tấm bia lòng