Đại Tá Tôn Thất Lữ

13 giờ ngày 19 tháng 8, cánh quân tăng viện của địch bị đánh thiệt hại nặng, phải lui về núi Quế. Trong lúc đó, các mũi tấn công ở cứ điểm Cấm Dơi đă bước vào giai đoạn quyết định. Pháo tầm xa 130 ly và các loại pháo, cối, ĐKZ... bắn cấp tập lần cuối cùng vào cứ điểm. Sau 20 phút dùng pháo bắn phá các công sự, hầm ngầm, các chiến sĩ công binh đă dùng ḿn thổi, bộc phá mở các lớp rào để bộ binh xung phong chiếm mục tiêu. Các chiến sĩ bộ binh sử dụng tên lửa B72 điều khiển từ xa t́m diệt từng xe tăng địch. Bộ binh ngụy lần đầu tiên chạm phải hỏa lực mới của quân giải phóng đă thất kinh hồn vía, phải rút dần xuống các hầm ngầm để cố thủ. Lúc này, pháo địch từ hạm đội 7 đang bắn cấp tập vào khu chiến, sau đó, các loại máy bay B52, phản lực ào lên thả bom như trút xuống trận địa. Lợi dụng lúc máy bay đang bắn phá ác liệt, một chiếc trực thăng địch bất ngờ hạ cánh xuống trung tâm căn cứ, nơi có một pháo hiệu màu đỏ được bắn ra. Khi vừa nghe tiếng cánh quạt của trực thăng bộ đội cao xạ liền vọt lên khỏi công sự, quay ṇng pháo bắn theo, nhưng không c̣n kịp nữa: chiếc trực thăng đă bay vọt lên cao cùng đại tá Tôn Thất Lữ - Trung đoàn trưởng trung đoàn 5 ngụy rút chạy. Sau khi Tôn Thất Lữ trốn chạy, trung đoàn 5 ngụy như rắn mất đầu, chỉ chống cự yếu ớt rồi t́m cách tháo chạy về hướng Hương An; một số khác buông súng đầu hàng.

Nguồn: vnmilitaryhistory.net