Đại Tá Tôn Thất Đình

- Sinh tháng 10 năm 1927 tại Đà Ḷat

- Nhập ngũ ngày 1-5-1953

- Đồng hóa vào Quân Đội

- Bộ Tham Mưu QĐ3 (1963)

- Chánh Sự Vụ Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch


Sau đó, tôi thấy mấy sĩ quan cấp tá đứng bên cạnh Thiếu Tướng Phú có vẻ vui thích lắm. Họ nói chuyện với nhau khá lớn tiếng một cách hân hoan. Không bao lâu sau, tôi được biết về những sự việc rất trái tai gai mắt. Tôi cố gắng t́m hiểu th́ được cho biết rằng ngay cả thượng cấp của chúng tôi cũng không dám xen vào những chuyện đó. Lư do đơn giản là những kẻ làm sai, làm bậy có ăn chia với Chị Hai, tức là Bà Tướng Phú. Tuy rằng việc này nằm ngoài phận sự của chúng tôi nhưng v́ ruột ngựa, phổi ḅ nên tôi bực bội nói vài câu. Mấy ngày sau, người ta trả tôi về Bộ Tổng Tham Mưu. Lúc đó, tôi chỉ muốn xin trở về đơn vị gốc bên Biệt Động Quân nhưng ở Pleiku đang cần người nên tôi bị đẩy ra đó. Ngày tôi lên đường, ngoài sự vụ lệnh, tôi c̣n cầm theo một lá thư của Đại Tá Tôn Thất Đ́nh, bào đệ của Trung Tướng Tôn Thất Đính. Lúc đó, Đại Tá Tôn Thất Đ́nh là Chánh Sự Vụ Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch. Tôi được lệnh phải trao lá thư này tận tay Đại Tá Nguyễn Đức Dung, Tỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu Trưởng Pleiku. Nếu t́nh thế không cho phép, tôi mới được đưa thư đó cho viên sĩ quan chánh văn pḥng.

Khiết Nguyễn

Nguồn https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1522289171412013&id=100008928340197