Đại Tá Phùng Văn Quang

Những B Mật Trong Trận Ban M Thuột

Đại T Phng Văn Quang c kể lại khi tin tnh bo về việc địch tập trung xung quanh Ban M Thuột ngy cng dồn dập, Tướng Ph đ gọi ng vo v ni : Anh quen thuộc địa hnh Ban M Thuột, anh bay về đ xem tnh hnh ra sao . Đại T Phng Văn Quang đ bay một vng v pht hiện rất nhiều dấu vết xe tăng của địch đ chạy qua khu vực Bun H, cch Ban M Thuột khoảng 30 km. ng cho trực thăng đp xung th qun bo của địa ph+ơng cho ng biết cc thợ rừng v dn chng địa phương thng bo rằng họ thấy rất nhiều bộ đội VC đi qua vng nỵ

. . .

Đại T Phng Văn Quang kể lại rằng khi nghe tin địch tấn cng vo Ban M Thuột, ng đ điện đm với Tướng Ph để xin chỉ thị. ng cho biết cc binh sĩ của ng rất nng lng, muốn được di giải cứu Ban M Thuột, v vợ con họ đang ở tại d. Nhưng Tướng Ph đ trả lời với ng rằng nếu đem qun đi cứu Ban M Thuột, Cộng qun sẽ tấn cng Pleiku.

Lữ Giang

Ngùn kbchn.net