Đại Tá Phan Văn Điển

\

- Sinh tháng 8 năm 1916 tại Gia Định

- Nhập ngũ ngày 17-8-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 5

- Trưởng Công Trường Xây Cất Dinh Độc Lập


Tiếng Lê permalink
November 17, 2011 10:28 am

Về cổng chào, có chuyện nhỏ bên lề. Các khóa sinh tham gia xd cổng chào chứng kiến cuộc cải vả dữ dội tại công trường giữa Đại tá Phan văn Điển, CHT trường CB và Trung tá Phước, Phó Đô trưởng Nội An; tại v́ đến giờ hành lễ mà bên xây dựng chưa hoàn tất, c̣n hàn x́ một chỗ nào đó. Nói về Đ/tá Điển, tôi rất biết ơn ông. Năm 1969, tôi là khóa sinh trường CB, đại diện khóa là anh Hồ Hữu Thành, có một hôm thứ bảy v́ không biết có tên trong danh sách ứng trực, lúc đó cắm trại 50%, tôi “dù” về SG với một bạn cùng khóa. Thời khóa sinh CB ai mà không có lần “dù”. Qua thứ hai tôi và người bạn ấy bị thiếu tá Sở phạt 8 ngày trọng cấm, lên tới CHT th́ tăng tới 24 ngày trọng cấm, khỏi phải thi ra trường nữa!- lúc đó đang thời gian thi măn khóa. Lúc ấy tôi rá lo, kễ như “tiêu đời”- sẽ bị ra khỏi ngành CB và mang ba lô đi bộ binh là cái chắc! Nhờ ơn trên, hai chúng tôi được người quen xin Đại tá tha lỗi và chúng tôi tiếp tục thi măn khóa. Hú hồn!!! Đại tá Điển trước đây là CHT công trường tái thiết dinh ĐL. Nghe nói khoảng năm 2000, Đại tá Điển hồi hương, không xin lại được nhà cũ, ông “tạm trú” ở dăy phía sau dinh là làm cố vấn công việc tu bổ dinh. Vài năm sau ông đă qua đời.

Nhớ lại chuyện cũ, năm 1965, khóa CSKT của tôi được thầy Lắm cho đi thăm công trường dinh ĐL. Tại dinh, trong lúc đang công việc hoàn thiện, chúng tôi được thiếu úy CB Hoàng Hy, KTS sau nầy, hướng dẫn đi xem các pḥng ốc trong dinh.

Nhắc lại chuyện xưa, đă hơn 40 năm qua, tôi không khỏi bồi hồi. Thầy Lắm, Đ/tá Điển nay đă ở cơi vĩnh hằng, biền biệt xa xăm.

Trường Công Binh