Đại Tá Phan Bá Hòa

- Sinh tháng 11 năm 1930 tại Ba Xuyên

- Nhập ngũ ngày 16-9-1952

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 3

- Tỉnh kiêm Tiểu Khu Trưởng Quảng Trị


Về phần đại tá Lê Quang Nhơn, ông ta rất bận rộn với một cuộc chiến tranh không quy ước bên lề cuộc chiếc quy ước. Ông ta nhờ ông tỉnh trưởng Quảng Trị, đại tá Phan bá Ḥa, giới thiệu để ông ta tuyển mộ một số dân vệ tỉnh Quảng Trị chạy thoát về Huế. Những chiến sĩ t́nh nguyện nầy được huấn luyện đánh du kích, được vơ trang nhẹ nhàng, sau đó thâm nhập trở lại Quảng Trị (vùng bị  Bắc Việt chiếm đóng) để khuấy rối hậu phương địch.. Ông c̣n vươn cánh tay chiến tranh ngoại lệ ra tận  đường ṃn Hồ chí Minh, phía sườn Tây của chiến trường với các toán biệt kích dù của đại tá Ba (người ngoài cuộc không hiểu rành tổ chức chiến đấu bí mật nầy thường gọi chung một danh từ là biệt kích dù). Đây là những con người can trường được huấn luyện đặc biệt, và trang bị đặc biệt. Họ hoạt động từng toán 4 đến 5 người, do một sĩ quan cấp úy chỉ huy. Họ được đưa vào hậu tuyến địch bằng cách nhảy dù hay xâm nhập bằng trực thăng khi địa h́nh cho phép. Nhiệm vụ của họ là quan sát các đơn vị địch, các cơ sở hậu cần, các trạm...và báo cáo ngay về Bộ Chỉ Huy từ đó Quân Đoàn mới có đủ yếu tố chính xác cho phi cơ oanh kích. Nơi nào trong tầm pháo binh th́ pháo binh tiêu diệt. Họ c̣n có nhiệm vụ phá hoại các cơ sở chỉ huy, các kho hậu cần lương thực và đạn dược, hoặc gài ḿn trên các trục giao thông của địch. Sự thiết kế để mở một cuộc hành quân biệt kích như vậy rất là phức tạp, từ việc nghiên cứu không ảnh, địa h́nh, băi đáp, cách thức xâm nhập, hệ thống liên lạc, cho đến xuất thoát v.v... 

Nguồn http://nhd18.nhansinh.com/hanhquanthanhtuyen1.html