Đại Tá Phạm Văn Phan

Xuất thân khóa 4 Sĩ Quan Trừ bị Thủ đức
1954 / Đơn vị đầu tiên là Tiểu đoàn 26 Pháo binh tại Nam giao (Huế).
1956 / Du học Hoa kỳ
1957 / Sĩ quan tùy viên của Thiếu Tướng Nguyễn Xuân Trang CHTPB/QLVNCH.
1958 / Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 Súng cối tại CC/KQ Biên ḥa.
1962 / Giám đốc Quân huấn Trường PB/QLVNCH.
1963 / Du học Hoa kỳ .
1966 / Tiểu đoàn trưởng TD 26 PB sau đổi tên là TD22PB đồn trú tại Tam Kỳ.
1970-1974 Chỉ huy trưởng Pháo binh Sư đoàn 25 Bộ Binh tại Củ chi .
1972 / Thăng cấp Đại Tá thực thụ
1974 / Theo học khóa Cao đẳng Quốc pḥng tại Saigon .

Sau 1975 định cư tại Columbia South Carolina .
Tốt nghiệp Cử nhân điện tử tại South carolina state university
Chuyên viên nhà máy sản xuất chất liệu nguyên tử (nuclear pellets) tại Columbia , SC. (Nuclear fuel division ) của công ty điện tử Westinghouse .
Hưu trí năm 1997 .

Nguồn: Pháo Binh