Đại Tá Phạm Văn Huấn

Thế rồi, tôi có dịp gặp Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, hơn 10 năm sau, khi ông giữ chức Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

Vào khoảng tháng Tư 1974, Thiếu Tướng Phú muốn biết thêm về hiệu quả của việc dùng ṇng giảm thiểu gắn vào hoả tiễn chống chiến xa M-72 trong việc huấn luyện. V́ thế nên bộ chỉ huy quyết định cho tôi và một người khác ra xạ trường bắn thử khẩu M-72 có gắn ṇng giảm thiểu cho Thiếu Tướng Phú chứng kiến tận mắt. Người khác mà tôi nói đây là anh Hoá, trước đó phục vụ tại Sư Đoàn 5 Bộ Binh, mới thuyên chuyển về trung tâm. Tại mặt trận An Lộc, anh Hoá đă từng bắn M-72 vào chiến xa của Bắc Việt.

Khi tôi và anh Hoá ra xạ trường th́ một đại đội tân binh đă có ở đó, đang nghe huấn luyện viên thuyết giảng về hoả tiễn M-72. Tôi và anh Hoá đứng quan sát mục tiêu, hai chiếc xe Jeep đặt cách xa chúng tôi khoảng 180 thước, trên mỗi chiếc có đặt một can xăng. V́ tôi thuận tay trái nên sẽ bắn chiếc bên trái, anh Hoá bắn chiếc bên phải. Như vậy, tôi sẽ bắn trước và anh Hoá bắn sau.

Khoảng quá 10 giờ sáng, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú ra đến xạ trường. Tôi nh́n kỹ các sĩ quan tuỳ tùng th́ không thấy Đại Tá Phạm Văn Huấn, Chỉ Huy Phó, và Đại Tá Phạm Văn Hưởng, Tham Mưu Trưởng.

Khiết Nguyễn

Nguồn https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1522289171412013&id=100008928340197