Đại Tá Phạm Ngọc Lân

- Sinh tháng 5 năm 1927 tại Bến Tre

- Nhập ngũ ngày 27-8-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Nguyên Tham Mưu Trưởng SĐ Dù

- Tỉnh Trưởng Phước Tuy (1975)


Tôi không nhớ rơ anh lên làm Lữ đoàn Phó Lữ đoàn 1 Nhảy Dù ngày nào, v́ lúc đó tôi đang dưỡng thương tại Bộ Tư Lệnh.

Nhưng dù có ở đâu, làm nhiệm vụ nào, th́ tôi cũng thường xuyên ghé Trung Tâm hành quân theo dơi trận đánh đẫm máu cuối cùng, vang danh quân sử của Sư đoàn 18, cùng các đơn vị bạn và Lữ đoàn 1 Nhảy Dù, đang tiêu diệt, cầm chân hơn 3 Sư đoàn địch trên tuyến lửa Long Khánh ngay cửa ngơ tiến vào thủ đô. Chiến thắng cuối cùng khiến toàn dân, toàn quân nô nức reo vui, báo chí ngoại quốc nghiêng ḿnh khâm phục!

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu th́ Lữ đoàn I Nhảy dù nhận lệnh bỏ Long Khánh về diệt địch ở Phước Tuy, tử chiến trên cầu Cỏ May, giữ cho thị xă Vũng Tầu không rơi vào tay giặc.

Nhưng vận nước cơ trời đă định, mănh hổ nan địch quần hồ, khi cả kinh thành bỏ ngỏ, Bộ Tổng Tham Mưu vắng như buổi chợ chiều, th́ Lữ đoàn I Nhảy Dù cũng phải mang quân ra biển. Neo thuyền tại G̣ Công, cùng với Đại Tá Phạm Ngọc Lân, Tỉnh Trưởng Phước Tuy và cũng là cựu Tham mưu trưởng Sư đoàn Dù, Trung Tá Nguyễn văn Đĩnh, Lữ đoàn Trưởng, Trung Tá Lê Hồng Lữ đoàn phó, cùng 3 Tiểu đoàn Trưởng, đổ quân lên Ṿm Láng, chờ quyết định cuối cùng để mang quân về Vùng 4 chiến đấu dưới cờ của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam.

Nguồn nhaydu