Đại Tá Phạm Huy Sảnh

- Sinh tháng 6 năm 1935 tại Sơn Tây

- Nhập ngũ ngày 20-3-1954

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Trưởng Khối CSDC


Có người hỏi tôi khi ra trường tại sao không t́nh nguyện qua ngành đặc biệt để đi qua CSDC? Trong lúc ngành ấy chọn 50 người Biên Tập Viên mà không cần bắt thăm. Tôi xin thưa: “ V́ tôi tự biết lấy tôi có nhiều khuyết điểm, tính t́nh thành thật, ngay thẳng, thường giữ chữ tín, biết ơn, ít mưu mẹo, v́ góc là một thầy giáo nên khó hoàn thành nhiệm vụ khi cấp trên giao phó. V́ cảm thấy có nhiều khuyết điểm như vậy, đó là lư do mà tôi không dám gia nhập vào lực lượng cảnh sát đặc biệt là thế.” Khi bắt thăm, tôi bắt nhằm thăm vào lực lượng Cảnh Sát Dă Chiến, âu cũng là cái duyên số trời định. Tôi được Đại Uư Nguyễn duy Am Biệt Đoàn Trưởng Biệt Đoàn 816/CSDC xin với Trung Tá Phạm huy Sảnh trưởng khối cảnh sát dă chiến bây giờ, về Biệt Đoàn 816/CSDC, đóng tại vườn cao su gần ngă tư B́nh Ḥa, Gia Định. Dù Trung Tá Phạm huy Sảnh xin 50 Biên Tập Viên và 50 Thẩm Sát Viên khóa một về để thay thế cho các ông Đại Đội Trưởng Cảnh Sát Dă Chiến ở các tỉnh với ngạch Thẩm hoặc Phó Thẩm. Nhưng v́ chính ông và ban tham mưu của ông đều là những người không có trách nhiệm đúng đắn, nhận sự đúc lót của các ông Đại Đội Trưởng đương thời, nên sự thay đồi không thực hiện. Chỉ có hai người, tôi và Việt người bạn đồng khoá với tôi được đi làm đại đội trưởng. Tôi ở Biệt Đoàn 816 c̣n Việt về Biệt Đoàn 222/CSDC. C̣n lại bao nhiêu th́ bị tống lên Đá Lạt làm huấn luyện viên hoặc ngồi chơi sơi nước. Thật là phí tài sản của quốc gia, đào tạo được một cán bộ cảnh sát có tŕnh độ tốn bao nhiêu tài sản của đất nước và sự đóng góp của dân chúng mà không đuợc xài cho đúng chỗ. Huấn luyện viên ở một trung tâm đâu cần Biên Tập Viên và Thẩm sát viên đông như vậy?

Tôi về Biệt Đoàn 816 được nhận chức vụ Đại Đội Trưởng Đại Đội 3.

. . .

Cũng ngày ấy tôi đến Bồng Sơn. Đại đội tôi đóng chung với với BCH của Lữ đoàn 1, sư đoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ trên một ngọn đồi trọc cách chợ Bồng Sơn độ hai cây số. Mỗi ngày đều đi hành quân và nhảy trực thăng vận. Ngày nào đại đội của tôi cũng lấy được súng AK, K54 của cộng sản và bắt được nhiều chiến binh chánh qui cũng như bọn du kích địa phương của chúng. Trong lúc đó các sư đ̣an bộ binh của Việt Nam Cộng Ḥa chỉ được trang bị Carbine M1, M2 mà thôi. C̣n M15, M16 chưa có, sau tết Mậu Thân mới được trang bị. Nhiều lần vị Đại tá Chi Huy Trưởng của Lữ Đoàn 1 và Trung Tướng Tư Lịnh Sư Đoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ đáp trực thăng thị sát tại mặt trận, chứng kiến chúng tôi khui hầm và bắt Việt Công lấy súng, lựu đạn. Đồng thời chúng tôi cũng được hai vị nầy gắn nhiều lần huy chương tại mặt trận. Nhưng sau xin hợp thức hóa bằng giấy tờ th́ Trung tá Sảnh nại ra lư do “Cảnh sát không được nhận huy chương quân sự của Hoa Kỳ.“ Chẳng những ở đại đội tôi mà hai đại đội kia cũng vậy. Một ở Phù Cát, một ở Phù Mỹ, phối hợp hành quân chung với hai lữ đoàn 2 và 3 của Sư Đoàn 1 Kỵ Binh. Sau mới rơ ra Trung tá Sảnh đem các huy chương nầy hợp thức hóa cho ông và các tay đàn em của ông. Sau đó ông được lên Đại tá.

Nguồn cảnh sát quốc gia: duyên nợ cảnh sát