Đại Tá Phạm Đức Dư

Cách nay không lâu, tôi có viết hai bài và đưa lên trang này, nói về việc Đại Tá Lư tiết lộ cho người Mỹ về kế hoạch rút quân của Quân Đoàn II theo Liên Tỉnh Lộ 7-B. Người Mỹ đă báo ngay cho quân Bắc Việt và chúng pháo kích rồi chận đánh đoàn quân dân, khiến cả hàng chục ngàn người thương vong. Đó là lư do tại sao tôi quả quyết rằng Đại Tá Lư không phải làm việc cho CIA mà là làm tay sai cho CIA. Tôi có liên lạc bằng e-mail với Đại Tá Lư nhưng ông này không hồi âm. Sau đó, tôi có đến gặp một người bạn thân của ông này là Đại Tá Phạm Đức Dư, hiện ở gần nhà tôi.

Đại Tá Dư trước đây đến gặp Đại Tá Lư rất thường xuyên. Tôi hỏi về Đại Tá Lư th́ Đại Tá Dư chỉ nói vắn tắt rằng “Nó giỏi nhưng nó phách lối lắm.” Như các bạn có thể nhận thấy, Đại Tá Dư hơn tôi 20 tuổi, c̣n về cấp bậc th́ ông hơn tôi cả một chiều dài binh nghiệp. Những ǵ mà ông nói th́ tôi tin một cách tuyệt đối, và những ǵ ông không muốn nói ra th́ tôi không dám hỏi thêm. Đại Tá Dư rất thương tôi nhưng tôi cũng phải kính trọng một thượng cấp đă ngă ngựa. Vậy nên một khi ông đă nhất định không nói ǵ về việc Đại Tá Lư là nhân viên của CIA th́ tôi không dám hỏi thêm nữa.

Khiết Nguyễn

Nguồn facebook