Đại Tá Nhan Minh Trang

- Sinh năm 1927 tại Cầu Kè (tỉnh Vĩnh B́nh, miền Nam VN), tốt nghiệp Khoá 3 Trường Vơ Bị Quốc Gia VN năm 1950 (23 tuổi)

- 1950 –1955: làm việc tại Pḥng 3, Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH.

- 1955-1957: Tỉnh Trưởng tỉnh Kiên Giang (miền Nam VN).

- 1957-1963: Công cán Ủy Viên Tổng Ủy Dinh Điền.

- 1963-1964: Chánh văn pḥng Phủ Thủ Tướng.

- 1964-1965: Tỉnh Trưởng tỉnh Gia Định

- 1965: Giải ngũ

- 1971-1975: Dân Biểu, Trưởng Khối Dân Quyền Hạ Viện, thời Đệ II Cộng Ḥa

- 1975-1989: 14 năm tù CS

- 1991: đến Hoa Kỳ theo diện cựu Tù Nhân Chánh Trị.

Cựu Đại Tá Nhan Minh Trang đă được trao tặng những huân chương cao quí nhất của Quân lực VNCH: Đệ 4 Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, nhiều Anh Dũng Bội Tinh và Danh Dự Bội Tinh (của chánh phủ Pháp).

Viết cho một người nằm xuống