Đại Tá Nguyển Xuân Mai

Con là thân nhân trong gia đình của cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Mai, từng là tham mưu trưởng sư đoàn 5 khoảng năm 1969 – lúc đó là Trung Tá.

Năm 1973 là Chỉ Huy Phó Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại Tá Mai mất tích cùng với một người em trai và người em gái, cho tới bây giờ gia đình và bạn bè không có tin tức. Con không biết Đại Tá có làm việc ở sư đoàn 5 dưới vị tư lệnh Nguyễn Văn Hiếu không. Năm 1975 là Tư Lệnh Phó của sư đoàn 18 của bác Lê Minh Đảo.

Con cũng muốn tìm hiểu về Đại Tá Mai như thế nào. Con đã đọc qua nhiều trang website nhưng không có bài viết nào nói về Đại Tá Mai, con cũng không hiểu tại sao. Đọc danh sách các đại tá dưới thời đệ nhị cộng hòa thi chỉ có Lê Xuân Mai, con nghĩ là người viết bài viết sai họ.

Calvin Nguyễn