Đại Tá Nguyễn Xuân Học

- Sinh tháng 11 năm 1929 tại Hà Nam

- Nhập ngũ ngày 18-11-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Trưởng Khối Phản Gián , Cục An Ninh Quân Đội


Những viên chức t́nh báo cao cấp sau đây đưa ra Bắc đă bị Việt Cộng giết trong tù:

1.Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, phó tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc B́nh làm tư lệnh.

2.Đại Tá Dương Quang Tiếp, thuộc BTL Cảnh Sát Quốc Gia, phụ tá An Ninh T́nh Báo Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên và 2 Bên.

3.Đại Tá Nguyễn Xuân Học, trưởng Khối Phản T́nh Báo đặc trách An Ninh T́nh Báo – Phản Gián Nha An Ninh Quân Đội.

4.Đốc Sự Nguyễn Phát Lộc, giám đốc Nha Nghiên Cứu, người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc B́nh làm đặc ủy trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương T́nh Báo.

5.Ông Nguyễn Kim Thúy, giám đốc Nha Nghiên Cứu Phủ Đặc Ủy Trung Ương T́nh Báo.

Những viên chức t́nh báo cao cấp này khi đưa ra Bắc, đă bị đưa đi nhiều trại tù khác nhau, nhưng cái chết của họ giống nhau: được gọi đi “làm việc,” khai báo tội lỗi, và sau đó được trại “bồi dưỡng” một tô phở, ăn xong tô phở về đến trại, bị hộc máu chết ngay trong đêm đó.

Cộng Sản ở đâu cũng vậy, chữa bệnh th́ không giỏi, nhưng đầu độc là “nghề chuyên môn của chàng.”

Nguồn nguoiviet