Đại Tá Nguyễn Viết Tân

Trong cương vị Chỉ Huy Trưởng Sở Pḥng Vệ Duyên Hải, Đại Tá Tân đă nhiều lần sát cánh cùng chiến-hữu Lực Lượng Hải-Tuần, Biệt-Hải theo các Khinh-Tốc-Đĩnh PTF xông-pha Biển Bắc, mang lại nhiều thành-tích nhưng không được phổ-biến đề-cao. Một buối sáng, đoàn tàu trở về với nhiều vết đạn lỗ-chỗ trên đài chỉ-huy; tuy hoàn-thành nhiệm-vụ nhưng không khỏi thương-tích và hy-sinh, thật rất xúc-động !

Lần cuối cùng tôi gặp Đại Tá Tân cựu CHT Sở PVZH, tháng 10 năm 1975, trong lúc đi lao động gần giếng nước Long Giao, giữa láng trại“cải-tạo” của các cấp Trung Tá, Đại Tá.

Theo lời Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn May, cựu Tư Lệnh Hải Quân Vùng 5 Duyên Hải, năm 1976 đă cùng Đại Tá Tân ra “cải tạo” ngoài Bắc, và trở về Miền Nam cùng một đợt. Trong trại “cải tạo”, Đại Tá Tân đă bị liệt nửa người; về tới Sài G̣n tiếp tục chữa bệnh nhưng không qua khỏi, nên đă mất ngày 11 tháng 8 năm 1991 và hỏa táng sau đó. Buồn thay cho cuộc đời của một sĩ quan ưu tú !

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Viết Tân, Thủ-Khoa Khóa 5 Đệ Nhất Hải-Sư, luôn nêu cao tinh-thần bất-khuất, xem nhẹ sự trả thù hiểm-độc của bọn cai tù, mạnh-dạn đă-kích chính-sách và việc làm của chế-độ gọi là Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; nên mỗi lần Đại Tá Tân viết những bài kiểm-điểm của Ông mà có lần cán-bộ cao cấp ở Hà Nội đến trại làm việc với Ông, phải buộc miệng bảo :” đảng và nhà nước sẽ để Anh bỏ xương tại đây”.

Nguồn biển xưa