Đại Tá Nguyễn Văn Ưng

- Sinh tháng 1 năm 1918 tại Thu Dầu Một

- Nhập ngũ ngày 31-3-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Địa Phương Nam Việt

- Chỉ Huy Trưởng Thiếu Sinh Quân


Bộ Tổng-tham mưu t́m ra ngay Trung-tá Nguyễn Văn Ưng, cựu Thiếu-sinh-quân, đủ khả năng chỉnh đốn lại những lôi thôi của Nguyễn Văn Kiên gây ra. Trung-tá Ưng là một sĩ quan năng động, yêu trẻ, yêu đàn em. Ông thừa năng lực để chỉ huy trường Thiếu-sinh-quân. Về trường trong ṿng một tháng, ông đă tạo cho trường có một không khí đẹp: Trên, dưới, giáo sư, cán bộ sống ḥa hoăn vơí nhau. Ông đưa tất cả các sĩ quan cựu Thiếu-sinh-quân vào chức vụ lănh đạo. Đối xử tử tế với các sĩ quan nguyên là giáo sư động viên, chăm lo cuộc sống cho Thiếu-sinh-quân từng ly, từng tư. Cho nên thời gian ông ở trường là thời gian mà Thiếu-sinh-quân sống thoải mái nhất. Kỷ luật nghiêm minh nhất, giáo dục tốt đẹp nhất. Thời gian trôi chảy êm đềm. Sau 4 năm, tháng 6 năm 1971, ông được thăng Đại-tá, đi lĩnh nhiệm vụ trọng yếu khác. Ngày ông rời trường, là một ngày buồn vô hạn cho các cựu Thiếu-sinh-quân, cho các Thiếu-sinh-quân. Đến đến nay, gần 30 năm trôi qua, mà h́nh bóng ông chưa xóa nḥa trong các Thiếu-sinh-quân hồi đó. Các cựu Thiếu-sinh-quân ra hải ngoại, mỗi năm tổ chức đại hội một lần, ban tổ chức đều mời Đại-tá Ưng tới dự.

Trần Đại Sỹ

Nguồn một góc phố