Đại Tá Nguyễn Văn Thông

Cố Đại Tá Nguyễn Văn Thông sinh trưởng ở Nam Định, thân phụ là Ông Giáo Nguyễn Văn Cương dạy Trường Prière de L’isle.

Ông Thông theo học trường Hàng Hải Thương Thuyền và tốt nghiệp Thủ Khoa Khóa 3, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

Ông đă từng giữ chức Hạm Trưởng Trục Lôi Hạm Hàm Tử HQ-111, Hạm Trưởng Trợ Chiến Hạm HQ-225, Phụ tá Tư Lệnh Hải Quân Đặc Trách Lực Lượng Hải Thuyền . Ông cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm Thủy Bộ 211 và Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm Trung Ương 214.

Nguồn: Lễ Phủ Kỳ