Đại Tá Nguyễn Văn Thiện

Thế nên năm ấy, rơ ràng một ngày, trời rất đẹp, có nhiều cồn mây trắng nổi trên ṿm cao xanh biếc...Chúng tôi mừng rỡ v́ có tới 2 vị đại tá sẽ...cất cánh về trung ương nhận "lon" Chuẩn Tướng, ai ở bộ tư lệnh cũng nói to, đùa rỡn:

-Chỉ chiều nay thôi, là Quân Đoàn ta có thêm 2 vị tướng "một sao".

-Biết không, 2 ông sáu đi 2 chiếc U.21 lận, không chịu đi chung, v́ bề ǵ lúc trở về, mỗi ông sẽ là một Tướng rồi.

Vài bạn chưa biết, dài lời hỏi sẵng:

-Biết Đại Tá lên tướng rồi, nhưng là ai mới được chứ.

-Th́ Đại Tá Nguyễn Văn Thiện, tỉnh trưởng Đà Nẵng và Đại Tá Nguyễn Văn Toàn Tư Lện Sư Đoàn 2 BB.

Tức là Đại Tá Nguyễn Văn Toàn Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh, th́ phải lên tướng là lẽ dĩ nhiên. C̣n Đại Tá Nguyễn Văn Thiện đang làm tỉnh trưởng Đà Nẵng lên Tướng để đi Sư Đoàn nào đó làm tư lệnh, có vậy thôi.

Th́ ai cũng rơ điều đó, nhưng cứ nói chung chung, 2 ông quan sáu lên Chuẩn Tướng vùng ta (QĐI/QK1) thiếu ǵ cấp Đại Tá - Hỏi cho khỏi mừng hụt, có ǵ đâu hả bạn.

Vậy mà chỉ đúng một tiếng đồng hồ sau, cả Quân Đoàn như chịu một cái tang, ai cũng nổi da gà v́ buồn, v́ sợ lẫn lộn. Chiếc máy bay chở Đại Tá Nguyễn Văn Toàn yên ả vô được Sài G̣n, tất nhiên là ông bắt đầu mang quân hàm Chuẩn Tướng. C̣n chiếc máy bay chở Đại Tá Nguyễn Văn Thiện th́...mất tích ở ngang mật khu giữa núi rừng Quảng Ngăi với Pleiku.

Một người nào đó c̣n thở ra:

-Cũng may 2 ông đi 2 máy bay, chứ đi chung th́ chẳng biết...sao nữa!

-Ấm ớ, có phải 2 ông muốn giật le đi riêng đâu, mà v́ lệnh gấp, máy bay loại đó chỉ có 2 chỗ ngồi, một phi công trưởng và ông Toàn, ông Thiện, mỗi ông ngồi một chỗ phi công phó hiểu chưa bạn. Thành ra phi cơ chở Đại Tá Thiện mất tích luôn cả phi công trưởng.

-Nhưng tại sao không dùng loại phi cơ khác mà xài, phi cơ tác chiến (đánh nhau, bằng máy bay, chứ không phải loại lớn, chở lính dù vv...vật dụng vv...)

-Trời ạ, phải vô gấp để dự lễ gắn lon, đi các thứ khác ́ ạch mấy giờ mới tới cái này chỉ 1 giờ là từ Đà Nẵng tới Sài G̣n thôi.

Tất nhiên sau đó, cả lực lượng Không Quân VNCH lo việc t́m kiếm máy bay chở đại tá Nguyễn Văn Thiện. Có điều là...mất tích, th́ đúng biệt vô âm tín luôn.

Trong thời buổi chiến tranh, máy bay tác chiến bay trên độ cao, hay bay ngang mật khu, chiến khu là chuyện thường rồi, sau đó tin tức cũng sớm...xếp vào huyền thoại, như chính cuộc đời Đại Tá Nguyễn Văn Thiện vốn hào hoa phong nhă và vv...khác nữa chỉ c̣n là dấu nhấn mờ...

Phần Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Toàn th́ cứ tuần tự thăng quan, tiến chức, ông đă lên tới cấp Trung Tướng, làm Tư Lệnh Quân Đoàn II/Q. Khu 2 cho tới ngày miền Nam bị bức tử 30-4-1975.

Tôi vẫn chẳng hiểu ǵ về các loại máy bay chiến đấu của quư vị Không Quân QLVNCH. Mới đây, nhắc lại chuyện cũ, Trung Tá Không Quân đă từng làm Phi Đoàn Trưởng ở QK1 cười vui vẻ, trước...tŕnh độ i tờ của tôi:

-2 ông ấy đi mỗi ông 1 chiếc A.37 không phải U.21 đâu, U.21 của Mỹ c̣n ghê lắm. A37 là loại tác chiến, thường chỉ có 2 chỗ ngồi cho 2 phi công trưởng, phó như nêu trên, mỗi ông ngồi vào chỗ phi công phó, để có phương tiện đi mau thôi. Thế nên, có bề ǵ th́ duy nhất cái ông phi công trường đó lo, quư ông Toàn hay Thiện chỉ là khách duy nhất, thay chỗ phi công phó vậy.

Nguồn saigontimeusa