Đại Tá Nguyễn Văn Phiên

Quảng đời dân sự

- Sinh ngày 31-12-1929 tại Tân Châu, Châu Đốc, Nam Việt trong một gia đ́nh trung lưu.

- Từng theo học và tốt nghiệp Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ - Lê Bá Cang, Sài G̣n - Sư Phạm, Sài G̣n.

- Đậu Cử Nhân Luật Khoa / Dân Luật - học tiếp năm thứ ba Cao Học Quốc Tế Công Pháp.

- Bị tù Cộng Sản Việt Nam hơn 12 năm. Sang Mỹ HO chuyển qua con bảo lănh (12-1992).

- Có vợ và 5 con. Có 5 cháu nội đều định cư ở Nam, Bắc California (Orange - San Jose).

- Theo học Đại Học Cộng Đồng Orange Coast và Santa Ana College môn Business Administration, Accounting - Financial Management - Computer Science.

Quảng đời binh nghiệp

- Động viên, theo học và tốt nghiệp Khóa 2 Phụng Sự Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (3-1953).

- 1954: Du học trường Quân Chính Montpellier (Pháp).

- 1955-1957: Quản lư kho Quân Nhu Phân Khu Duyên Hải Đệ Tứ Quân Khu.

- 1958: Từ ngành Quân Nhu chuyển qua Hành Chánh Tài Chánh thuộc Tổng Nha Hành Chánh Ngân Sách Kế Toán Bộ Quốc Pḥng.

- 1961: Du hành quan sát Bộ Tư Lệnh Thái B́nh Dương Quân Lực Hoa Kỳ. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh Hoa Kỳ ở Hạ Uy Di. Bộ Quốc Pḥng và Tổ Chức Quân Lực Đại Hàn (Nam Triều Tiên).

- 1967: Dự khóa Hội Thảo về Quản Lư Tài Chánh cao cấp với Tổng Giám Đốc Điều Hành những đại công ty liên hệ Quốc Pḥng/Quân Lực Mỹ A META-Rock Island - IL.

-1972: Liên tiếp giữ chức vụ Phụ Tá Sở HCTC/2 Đà Nẵng, QK1 - Chánh Sự Vụ Sở Thanh Tra Binh Đoàn. Sở Quản Trị Binh Đoàn Tổng Nha Tài Chánh và Thanh Tra Quân Phí - Sở HCTC số 1 Gia Định/QK3, Sở HCTC/5 Cần Thơ/QK4 - Sở HCTC/6 Sài G̣n BKTD.

-1973-1975: Sau cùng Đại Tá Giám Đốc Nha Hành Chánh Pháp Chế thuộc Tổng Nha Tài Chánh và Thanh Tra Quân Phí, Bộ Quốc Pḥng.

Tưởng nhớ Đại Tá Nguyễn Văn Phiên