Đại Tá Nguyễn Văn Mô

Măi đến 19.12.1967, khi Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất đă bị bể ra làm hai, nội bộ tranh chấp nhau, không c̣n khả năng quấy phá nữa, vụ nổi loạn tại miền Trung mới được đưa ra xét xử trước Ṭa án Quân Sự Mặt Trận Biệt Khu Thủ Đô và Vùng III Chiến Thuật. Có tất cả 26 bị cáo được đưa ra ṭa, trong đó có Đại Tá Đàm Quang Yêu, Đại Tá Nguyễn Văn Mô và Bác Sĩ Nguyễn Văn Mẫn và Giáo Sư Lê Tuyên. Các bị cáo bị truy tố về tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội phản nghịch

Nguồn: buinhuhung