Đại Tá Nguyễn Văn Huấn

- Sinh tháng 1 năm 1925 tại Nam Định

- Nhập ngũ ngày 7-6-1949

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Huế

- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp (12/1963-05/1965)

- Chỉ huy phó Trung tâm Huấn luyện Quang Trung


Vào tháng 3 năm 1978, bọn tù chúng tôi được chuyển từ Yên Bái về Hà Tây. Tôi bị tống vào khu biệt giam F. Pḥng F7 trước đó đă có 4 người là Đại Úy Huỳnh Kim B́nh ( Nha Tuyên Úy Phật Giáo ), Đại Tá Nguyễn Văn Huấn (Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp), Đại tá Nguyễn văn Thi (Tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Pháo Binh ). Hai ngày sau, cánh cửa pḥng giam lại mở. Công an áp giải tới nhét thêm vào pḥng chúng tôi một người tù mới. Đó là Giáo sư Bùi Tường Huân.

Đại Tá Nguyễn văn Huấn và Giáo sư Bùi Tường Huân đă quen nhau từ trước. Hai người t́m đến nhau hàn huyên tâm sự. Ngồi nghe kể, tôi được biết giáo sư Huân đă từ trại tù Thanh Hoá chuyển ra đây. Sau đó, Đại tá Huấn giới thiệu chúng tôi với giáo sư Huân.

Nguyễn Vạn Hùng

Nguồn http://www.art2all.net/anh/liennhu/buituonghuan.html