Đại Tá Nguyễn Văn Chín

Monday, April 27, 2015

THƯ CỦA:
                                 CỰU ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN CHÍN
         THAM MƯU PHÓ HÀNH QUÂN /SƯ ĐOÀN IV KHÔNG QUÂN

Em Trường,
Cám ơn em đă thăm hỏi,
Anh đă thấy tên rất nhiều anh em các Phi Đoàn , nhất là những anh em đă từng phục vụ cùng anh ở các Phi Đoàn trước như Phi Đoàn 2 Quan Sát, Phi Đoàn 112, Phi Đoàn 116, mà từ lâu anh rất muốn được gặp lại.
Anh rất tiếc để nói với em là sức khỏe của anh không cho phép anh đi về để tham dự cùng anh em được.
T́nh trạng tim mạch của anh vẫn cần phải Bác Sĩ theo dơi, nên các con không an tâm để anh đi máy bay xa theo lời khuyến cáo của Bác Sĩ điều trị.
Hơn nữa, tháng MAY này, các con muốn anh chuyển vể Bang Virginia với các cháu, để chúng nó tiện săn sóc và theo dơi Ba Me được tốt hơn ( Hiện anh chị ở MD c̣n các con cháu th́ ở Bang VA ( nhất là sau mùa Đông quá lạnh khắc nghiệt vừa rồi)
Do đó anh không thể về chung vui và thăm viếng hàn huyên cùng anh em được.
Anh rất buồn,
Cho anh gửi lời thăm hỏi đến gia đ́nh em và toàn thể anh em Quan Sát tham dự Đại Hội .
Chúc Đại Hội 3 Quan Sát thành công tốt đẹp
Anh Chín

- Vài Nét Tiểu Sử Về Sư Đoàn IV Không Quân