Đại Tá Nguyễn Văn Chin

- Sinh tháng 4 năm 1926 tại Sơn Ty

- Nḥp ngũ ngày 1-1-1952

- Đ̀ng hóa vào Qun Đ̣i với c̣p ḅc thíu úy

- T̉ng Nha Hành Ngn Ḱ, Ḅ Qúc Phòng