Đại Tá Nguyển Vân

- Sinh tháng 5 năm 1931 tại Hà Nam

- Nhập ngũ ngày 30-9-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Nam Định Khóa 1

- Khóa 1 Brest, 2 bằng cao học: Điện và Operations Research)

- Hải Quân, Trưởng Khối Văn Hóa Vụ, Trường Vơ Bị Đàlạt


Trong khi chờ đợi được chấp thuận theo học khóa tham mưu th́ pḥng Phân Tách Hệ Thống và Quản Trị Chương Tŕnh (Operations Research and Management systems) - BTL/HQ gửi công điện: “Cần tuyển dụng sĩ quan, cấp bậc trung úy trở lên, có bằng cấp khoa học và ít nhất 2 năm hải vụ”. Tôi đủ điều kiện theo tinh thần công điện và được hạm trưởng Lâm chấp thuận, pḥng Phân Tích Hệ Thống gọi tôi về phỏng vấn (có lẽ là đơn vị duy nhất có phỏng vấn khi xin thuyên chuyển). Người phỏng vấn tôi là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Đ́nh Điều (K.9, trưởng pḥng), sau đó tôi c̣n bị phỏng vấn bởi Hải Quân Thiếu Tá Bùi Tiến Hoàn (K.13, phó trưởng pḥng).

Đây là pḥng khá đặc biệt, không thuộc khối nào mà trực thuộc thẳng Tư Lệnh Hải Quân. Operations Research, phát xuất từ Hải Quân Hoa Kỳ thời Đệ Nhị Thế Chiến, sau này trở thành một ngành học của nhiều đại học dân sự, có cử nhân và cao học về Operations Research. Pḥng này tương đối mới mẻ với Hải Quân Việt Nam, trưởng pḥng đầu tiên khi mới thành lập là Hải Quân Đại Tá Nguyễn Vân (Khóa 1 Brest, 2 bằng cao học: Điện và Operations Research) và trưởng pḥng cuối cùng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Đ́nh Điều (K.9, cao học Operations Research).

Phạm Khiết

Nguồn hải quân việt nam