Đại Tá Nguyễn Tuyên
Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ điều động lực lượng Ngự Lâm Quân từ Đà Lạt về Sài G̣n gây binh biến, tạo áp lực Chính phủ.
Như đă tŕnh bày, trong khi Quân đội Quốc gia và B́nh Xuyên đang giao chiến, th́ ngày 29 tháng 4/1955, Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm tiếp nhận được hai điện văn của Quốc trưởng Bảo Đại ở Cannes (Pháp) gửi về.
Trong điện văn thứ nhất, Quốc trưởng Bảo Đại mời Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm và Thiếu tướng Lê Văn Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia VN, sang Pháp lập tức, để Quốc trưởng tham khảo ư kiến và dự các cuộc họp đặc biệt ở Cannes.
Trong bức điện thứ 2, Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ, Tổng thanh tra Quân đội kiêm Tham mưu trưởng Vơ pḥng Quốc trưởng ở Đà Lạt, giữ chức Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia. (Tài liệu của nhà nghiên cứu Đoàn Thêm ghi: Quốc trưởng Bảo Đại cử tướng Vỹ giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội).
Ngay sau khi nhận được công điện trên, Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm triệu tập phiên họp bất thường và quyết định:
-Giưă t́nh thế này, Thủ tướng và Tổng tham mưu trưởng không thể rời khỏi nước nhà được.Việc bổ nhậm Tướng Nguyễn Văn Vỹ giữ chức Tổng tư lệnh Quân đội chỉ làm t́nh thế rối reng.
Ba tướng lănh giáo phái là các tướng Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Giác Ngộ và Trịnh Minh Thế cũng kư tên trên 1 bản tuyên cáo chung, phản đối việc Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm chức vụ Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia.
Chiều ngày 30 tháng 4/1955, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ có Đại tá Nguyễn Tuyên, chỉ huy trưởng lực lượng Ngự lâm quân trực thuộc Vơ pḥng Quốc trưởng, từ Đà Lạt xuống tháp tùng, đă vào dinh Độc Lập để nhận chức vụ do Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm. Tại Dinh Độc Lập, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ yêu cầu Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm ra lệnh cho Thiếu tướng Lê Văn Tỵ cũng có mặt, bàn giao chức vụ Tổng tham mưu trưởng. Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm trả lời: Hội đồng Chính phủ giữ nguyên t́nh trạng cũ. Vài chính khách đứng quanh Thủ tướng đă đ̣i bắt giữ Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ. Ông Nhị Lang đă chiă súng vào Thiếu tướng Vỹ áp đảo. Trước t́nh thế đó, Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm kéo Thiếu tướng Vỹ vào pḥng ngồi với các tướng lănh và sĩ quan cao cấp khác..
Ngày 1 tháng 5/1955, từ sáng sớm, theo lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ, lực lượng Ngự Lâm quân từ Đà Lạt xuống Sài G̣n chiếm đóng Bưu điện, Đài phát thanh Quân đội, Ngân hàng Quốc gia. Đến 12 giờ, lực lượng Ngự Lâm Quân rút lui sau khi Bộ Tổng Tham mưu điều động lực lượng đến các địa điểm trên yêu cầu triệt thoái.
Trưa ngày 1/5/1955, Uỷ ban Dân quân nhóm họp trong Dinh Độc Lập ra quyết nghị với nội dung như sau:
-Ủng hộ Quân đội Quốc gia Việt Nam.
-Thiếu tướng Lê Văn Tỵ là Tổng Tham mưu trưởng.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ không có những quyền quân sự do Quốc trưởng Bảo Đại giao phó.
Chiều ngày 1/5/1955, tại Bộ Tổng Tham mưu đă diễn ra cuộc họp khẩn để bàn về t́nh h́nh và thảo luận về nội dung điện văn của Quốc trưởng trong việc bổ nhậm Tướng Nguyễn Văn Vỹ. Thành phần tham dự có: Thiếu tướng Lê Văn Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, 2 tân Thiếu tướng vưà được thăng cấp (ngày 30-4-1955) là ø Tướng Trần Văn Đôn, Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu ; Tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Đệ nhất Quân khu, và một số sĩ quan cao cấp. Ngay sau cuộc họp này, các tướng lănh đă đánh công điện gưỉ Quốc trưởng Bảo Đại nội dung như sau:
-Yêu cầu Quốc trưởng giữ nguyên t́nh trạng chức vụ của Thiếu tướng Lê Văn Tỵ, Tổng tham mưu trưởng; và Tướng Nguyễn Văn Vỹ, Tổng thanh tra Quân đội
-Quân đội Quốc gia Việt Nam chỉ biết có Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm.
-Nếu Chính phủ này không được công nhận th́ Quân đội Quốc gia Việt Nam sẽ tuân lệnh Chính phủ nào do quốc dân cử ra.
* Diễn biến sau ngày 1/5/1955
-Ngày 12/5/1955, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ bị Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm kư lệnh cất chức Tổng thanh tra Quân đội.
-Ngày 13/5/1955: Bộ Tổng tham mưu tổ chức lễ sát nhập Lực lượng Ngự lâm quân vào Quân đội Quốc gia Việt Nam.
-Ngày 21 tháng 5/1955, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ, Đại tá Nguyễn Tuyên (chỉ huy trưởng Ngự Lâm Quân) bị truy tố trước Ṭa án quân sự về tội phá hoại an ninh và phản bội Quốc gia. Trước khi bị truy tố, Tướng Vỹ và Đại tá Tuyên đă sang Pháp vào thượng tuần tháng 5/1955.

Nguồn vietbao