Đại Tá Nguyễn Tử Khanh

- Sinh tháng 5 năm 1926 tại Ninh Bình

- Nhập ngũ ngày 5-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Cục Trưởng Cục Quân Vận (1975)


Sở dĩ phải nói lời chào ngay v́ tôi thấy Đại Tá Nguyễn Tử Khanh có vẻ như muốn rời pḥng họp. Quả thật, hơn tiếng đồng hồ sau đó, Đại Tá Cao Văn Phước, Cục Phó Cục Quân Vận cho tôi biết là Đại Tá Khanh đă vội vă xuống Giang Đoàn Vận Tải và đi rồi.

Phạm Bá Hoa

Nguồn bất khuất: giờ thứ 25


Năm 2007 (đứng giữa)