Đại Tá Nguyễn Tú

Bạn có biết?

Sư Đoàn 5 Không Quân Việt Nam Cộng Hoà đă từng chế tạo phi cơ có tên là "Tiền Phong 001". Phi cơ này dựa trên bản thiết kế của mô h́nh phi cơ PL-2 của hăng Pazmany.

Kỹ sư trưởng của công tŕnh này là đại tá Nguyễn Tú, Không Đoàn Trưởng Bảo Tŕ & Tiếp Liệu SĐ5KQ. Đại tá Nguyễn Tú cho biết:

"Nhiệm vụ chế tạo phi cơ được phân chia cho từng đơn vị KQ nào có khả năng kỹ thuật cao. Mỗi nơi chế tạo một bộ phận, sau cùng ráp lại để thành 1 phi cơ nguyên chiếc. Không Quân VN lúc đó đặt tên cho chiếc phi cơ này là “ Tiền Phong 001” , v́ dự định sau đó sẽ chế thêm Tiền Phong 002, Tiền Phong 003 và 004 v.v..

Phi cơ sẽ dùng để tự túc huấn luyện căn bản các phi công VN tai quốc nội thay thế người Mỹ. V́ vậy loại phi cơ này được chế biến theo kiểu phi cơ cánh thấp giống khu truc chứ không phải loại cánh cao như phi cơ quan sát. Phi cơ này có hai ghế ngồi gần nhau với hai cần diều khiển song hành và có khả năng nhào lộn nhẹ nhàng thích hợp cho một chiến đấu cơ căn bản.

Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng vào “ Ngày Không Quân VN “ của năm 1972 hoặc 1973 . Vị pilot đầu tiên bay thử “ một cách táo bạo không nương tay “ là thiếu tướng Vơ Xuân Lành, Tư Lệnh Phó Không Quân, Ngồi kế bên là Đ/T Nguyễn Tú.Chuyến bay nhằm trắc nghiệm khả năng đáp và cất cánh cùng làm 3 cái “ hop “ ( đáp rồi cất cánh ngay ) trên phi đạo rồi bay quần quần trên bàu trời Saigon mà thôi. Chuyến bay thử này đáng lẽ do Tr/ Tá Lê Xuân Lan, người được tham dự với công tŕnh chế tạo ngay từ đầu, nhưng v́ tướng Lành mê thích qúa nên xin bay trước. Sau đó Tr/T Lan va Đ/T Tú bay thêm khoảng 60 giờ bay khác để trắc nghiệm them những ưu và khuyết điểm của phi cơ trước khi bay đến các sư đoàn Không Quân VNCH, cất cánh và đáp thử thành công trên mọi phi đạo của các phi trường quân sự VN.

Về ngân khoản chế tạo chiếc phi cơ Tiền Phong 001 là do Bộ Quốc Pḥng VNCH tài trợ, người Mỹ không giúp đỡ ǵ cả và không cấp ngân khoản cho KQVN để đưa vào việc chế tạo." (theo http://hoiquanphidung.com/showthread.php…)