Đại Tá Nguyễn Trọng Liệu

- Sinh tháng 6 năm 1927 tại Nam Định

- Nhập ngũ ngày 1-3-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 3

- Chánh Án Ṭa Án Quân Sự


Thời niên thiếu, Charlie là một học sinh giỏi, vào đời Charlie rất thành công.Tôi xin đan cử vài thí dụ; Ngay khi c̣n mang lon thiếu úy quân pháp, Charlie đă được bổ nhiệm chức vụ Dự Thẩm Pḥng II Ṭa Án Quân Sự Saigon, trong khi Dự Thẩm Pḥng I là Trung Tá Xuân. Trong Quân Đội quư bạn có thấy hơi lạ khi bổ nhiệm một thiếu úy ngang hàng với trung tá không ? Người đề cử bổ nhiệm là Đai tá Trần Mộng Chu, một triết nhân trong ngành Quân Pháp, v́ vậy các sĩ quan trong hàng thẩm phán quân sự không ai thắc mắc. Khi đeo lon thiếu tá, một lần nữa Charlie lại được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quân Pháp, trong lúc Trưởng Ban Nghiên cứu là Đại tá Nguyễn Trọng Liệu (hiện cư ngụ tại Orange County). Với chức vụ này, Charlie trực tiếp thẩm cung các tướng lănh can tội h́nh sự, điển h́nh là vụ Tướng Lam Sơn và Trần Quốc Lịch. Cũng trong chức vụ này, Charlie thường xuyên tháp tùng Giám Đốc Nha Quân Pháp thuyết tŕnh trước Bộ Trưởng Quốc Pḥng trước khi Bộ Trưởng kư án lệnh khởi tố trong những vụ án quan trọng.

Nguồn giaodiemonline