Đại TáNguyễn Trọng Hiệp

Thời Đại tá Nguyễn Trọng Hiệp lên làm Chỉ huy trưởng th́ vị Chỉ huy phó là Trung tá Nguyễn Văn Nhựt. Đại tá Hiệp trông phúc hậu hiền ḥa, rất được thuộc cấp thương kính, nhưng về mặt văn nghệ, chắc Đại tá không thích hợp với tiếng hát câu ḥ. Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Lăng miếu mới bắt đầu được xây cất vào cuối khóa 23, tiếp tục cho đến khóa 25 mới hoàn tất dưới sự chỉ huy điều động của Trung tá Nhựt và sự đóng góp tích cực của một số SVSQ "kiến trúc sư" như Nguyễn Hữu Tưởng, Âu Dương Xuyên, Phan Thanh Quang, Mai Chính B́nh, Đặng Văn Phát v.v.. Trung tá Nhựt và các sinh viên ngày đêm miệt mài lăn lộn lo thực hiện một công tŕnh vĩ đại, một công tác khó khăn kéo dài hơn cả năm trời, nhưng khi Tượng đài được khánh thành vào cuối năm 1973 nhân dịp măn khóa 24, tôi để ư nhưng không thấy một bản ghi tên các điêu khắc gia có tên nêu trên.

Nguồn http://www.ninh-hoa.com/VanHungDoc-DoiQuanNgu.htm