Đại Tá Nguyễn Tri Hanh

- Sinh quán Tân Thới, Lái Thiêu

- Cựu tỉnh trưởng Hậu Nghĩa và tư lịnh phó Quân Đoàn III. Ông bị trọng thương khi bộ tư lịnh Quân Đoàn III bị pháo kích. Ông mất sau năm 1975. Do sự giới thiệu của thiếu tá Trinquié ông học trường Vơ Bị Đà Lạt và tu nghiệp ở Pháp. Khi về Pháp ông Trinquié mang cấp bậc đại tá. Ông cùng đại tướng Salan có đường lối chống lại tướng De Gaulle khi vị tướng này trở lại chấp chánh lần thứ hai vào năm 1958, khai sinh ra Đệ Ngũ Cộng Ḥa Pháp.

Nguồn caidinh