Đại Tá Nguyễn Thế Như

Cố Đại Tá Nguyễn Thế Như, bạn học cùng lớp với ông Cẩn từ những lớp dự bị đến hết bậc tiểu học, khi c̣n sinh thời, được tôi hỏi về ông Cẩn, ông Như kể lại:

Suốt trong những năm cùng học, ông và ông Cẩn là hai người bạn thân như h́nh với bóng. Nhà hai người cùng ở trên bờ sông Bến Ngự, cách nhau chừng hơn 400 thước. Từ nhà ông Cẩn đến trường phải đi qua nhà ông, nên sáng nào ông Cẩn cũng ghé đón ông cùng đi. Cả hai cùng rất mê môn bóng tṛn, nên hầu như không Thứ Năm, Chủ Nhật nào là không đi đá bóng. Bao giờ ông cũng là thủ môn và ông Cẩn là hậu vệ. Ông Cẩn học rất sáng nhưng tính năng động và ham chơi nên học hơi chậm. Hết bậc Tiểu Học, ông vào Tiểu Chủng Viện An Ninh tu học. Ông Cẩn vẫn tiếp tục học Trường Pellerin.

Nguồn donghongodinhuocmochuadat